Situace:

María z Bolívie přijela do hostitelské rodiny k paní Růženě Bláhové. Když se spolu představovaly, María řekla: „Jsem ráda, že vás poznávám, paní Bláhová.“ Ta na to odpověděla: „Ale, prosím tě, neříkej mi paní Bláhová, říkej mi mami, nebo mámo.“ María si nebyla jistá, zda paní, kterou právě potkala, chce oslovovat „mami“. Cítila, že její matka doma v Bolívii je ta jediná, které toto oslovení patří. Proto se rozhodla raději svou hostitelskou matku neoslovovat. Po několika dnech si paní Bláhová všimla, že se María jejímu oslovení vyhýbá. Nebyla si jista co udělat. Nechtěla zůstat po celý rok beze jména, ale nevěděla, jak reagovat.

Jaké doporučení byste dali paní Bláhové?
  1. Nedělejte nic. Za pár týdnů si María zvykne a začne vás oslovovat „mami“, nebo „Růžo“.
  2. Řekněte Maríe, že jste si všimla jejího váhání. Vysvětlete, proč si nepřejete, aby vám říkala paní Bláhová a pokuste se společně najít oslovení, které bude vyhovovat oběma.
  3. Řekněte Maríe, že jste si to rozmysleli a ať vás oslovuje paní Bláhová.
  4. Zeptejte se Maríi, jestli by se jí více líbilo, říkat vám „Růžo“.
  5. Zopakujte Maríi, aby vás oslovovala „mami“. Vysvětlete, proč je to důležité a přesvědčte ji, aby toto oslovení začala používat.

Rozbor

  1. doporučení: Může být z krátkodobého hlediska dobré pro paní Bláhovou, na druhou stranu je velmi pravděpodobné, že kdyby se María sama nerozhodla začít oslovení „mami“ používat, paní bláhová by se cítila velmi nepříjemně.
  2. doporučení: Je nejlepší možností hlavně z toho důvodu, že se bude jednat o diskuzi mezi paní Bláhovou a Maríou, ne o snahu paní Bláhové Maríu do něčeho nutit. Aby se obě cítili spokojeně, je důležité se na společném řešení dohodnout. Jak se budete vzájemně oslovovat, záleží na vás obou. Určitě není vhodným oslovením ani „paní Bláhová“, ani „hostitelská mámo“. Často rodiče chtějí, aby je hostitelský student oslovoval, jako jejich vlastní děti. Je to jedno z možných řešení, musíme si ale být jisti tím, že i student je s touto variantou spokojen. Bude ne, je třeba najít společně jiné jméno.
  3. doporučení: Tato varianta by určitě pro paní bláhovou nebyla dobrým řešením, pokud se tomuto oslovení chtěla již na počátku vyhnout. Existují i jiné, lepší možnosti.
  4. doporučení: To může být dobrý návrh hlavně z toho důvodu, že otevírá prostor pro další diskuzi mezi Maríou a paní Bláhovou o tom, jaké oslovení by bylo nejvhodnější.
  5. doporučení: Toto není dobré řešení. Pokud Maríe tento způsob oslovení nevyhovuje, pravděpodobně bychom nezískali nic dalšího tím, nutit ji více. Neexistuje žádné pravidlo, které by říkalo, že vás student musí oslovovat „mami“.