Situace:

Matt z USA teď bydlí v rodině, kde mají 5 dětí. Oba rodiče pracují a děti jsou velmi zaměstnané nejrůznějšími kroužky a sportovními aktivitami. Mattova naturální rodina je oproti tomu velmi tichá a klidná. Jeho otec pracuje doma, ani jeden z rodičů není příliš sociálně aktivní a Matt i jeho bratři z USA trávili jen jedno odpoledne v týdnu na sportovním kurzu, jiné pravidelné aktivity neměli. Mattova naturální rodina trávila velmi často společně dobu večeře a pravidelně byli spolu také o víkendech. Během prvních týdnů v hostitelské rodině se Matt cítil velmi zmaten z různorodosti rodinných aktivit a nedokázal si představit, že by se mohl tomuto životnímu stylu přizpůsobit. Svěřil se s tím i hostitelským rodičům.

Co byste rodině poradili? Jak v této situaci reagovat?
 1. Pokuste se Mattovi vysvětlit, jak je život ve vaším rodině organizován, jak vypadá každý den v týdnu. Pomozte mu pochopit, kdy se může k rodinným aktivitám přidat, jak se zapojit doma a kde se může zapojit mimo domov.
 2. Povzbuďte Matta, aby si našel přátele mimo domov a pomozte mu, aby byl ve vašem domě co nejsamostatnější. Například aby věděl, že si může sám uvařit a jak, když nikdo není doma.
 3. Dejte vašim dětem, které jsou Mattovi věkem nejblíže, odpovědnost za to, aby ho s sebou na většinu svých aktivit braly. Jak moc Matt zapadne mezi ostatní členy rodiny potom nebude tolik vadit.
 4. Ještě neuběhlo dostatečné množství času. Matt potřebuje alespoň měsíc, aby si na rodinné tempo zvykl. Podpořte ho v tom, aby se dále snažil.

Rozbor

 1. doporučení: Toto je pro rodinu i Matta nejlepší volba. Kdokoli, kdo by se ocitl v takto odlišném rodinném prostředí by měl potíže si zvyknout na velmi rozdílný životní styl a způsob rodinného fungování. Matt potřebuje získat přehled o jednotlivých činnostech, které členové rodiny dělají, přehled o tom, kdy potká někoho doma a do kterých aktivit je možné se zapojit. S tím mu může rodina pomoci detailním vysvětlením aktivit jednotlivých členů. Je důležité, aby se pro Matta stal rodinný život předvídatelný, uchopitelný, aby věděl, které aktivity jsou během týdne stabilní.
 2. doporučení: Je určitě správné, aby rodina podpořila studenta v tom, aby si našel kamarády a dokázal se o sebe doma samostatně postarat. Zároveň ale v tomto doporučení chybí jeden důležitý krok.
 3. doporučení: Toto není dobrá volba. Přenést největší zodpovědnost za studenta a jeho spokojenost, jen na jednoho rodinné člena není nikdy dobrou variantou. Je velmi pravděpodobné, že tento člen rodiny by to začal časem vnímat jako velkou zátěž a celá hostitelská zkušenost by mu přišla spíše na obtíž. Všichni členové rodiny by se měli dělit jak o zodpovědnost, tak o radosti s hoštěním spojené.
 4. doporučení: Toto není dobré řešení. Je pravda, že Matt by si za měsíc mohl udělat o rodinném fungování mnohem lepší obrázek, ale není zde žádný důvod, aby se ještě měsíc musel cítit frustrován, že rodinné struktuře nerozumí, když stačí malá asistence k tomu, aby se mohl do rodinného života zaintegrovat rychleji. Vysvětlení a komunikace je vždy lepší než čekání, až se problém vyřeší sám.
  Možná by postupně Matt dospěl k názoru, že stále není schopen rodinnému fungování rozumět a styděl by se téma znovu otevírat, když už mu na něj vlastně bylo odpovězeno.
Je důležité, aby rodina i Matt našli odpovědi na následující otázky:
 • Jsou nějaké pravidelné časy, kdy je většina členů rodiny doma a tráví čas společně?
 • Jsou nějaké události, aktivity, které rodina společně absolvuje?
 • Jsou nějaké pravidelné časy, kdy nikdo z rodiny není doma a student musí počítat s tím, že se musí postarat sám o sebe?
 • Jakých aktivit by se student mohl účastnit společně s některým ze sourozenců?
 • Může si student pozvat domů své nové české kamarády? Kdy je to vhodné a kdy ne?
 • Jak se liší běžný den od dnů během prázdnin a svátků?