Školy představují klíčové partnery zahraničních programů AFS. Našim cílem je umožnit českým středoškolákům autentické setkání zástupců odlišných kultur, etnik i náboženských vyznání za účelem rozvoje komunikačních i jazykových schopností, kritického myšlení, ale také rozvoje empatie a respektu k druhým. Pedagogům nabízíme příležitosti k profesnímu i osobnímu rozvoji díky stále se rozšiřující nabídce vzdělávacích příležitostí na poli mezikulturního učení a interkulturní komunikace.

Jak vypadal školní rok 2018/19 vzdělávacích aktivit pro studenty i pedagogy v číslech?

Vzděláváme zahraniční studenty programu AFS

53 – celkový počet škol po celé České republice, které otevřely své dveře zahraničním studentům programů AFS.

Vzděláváme středoškolské studenty po celé České republice

61 – počet akcí ve školách a pro školy (besed, workshopů na téma mezikulturního učení, besed, prezentačních stánků na třídních schůzkách, prezentací na veletrzích) kterých se účastnili dobrovolníci sedmi dobrovolnických skupin i zástupci kanceláře AFS.

Vzděláváme pedagogy českých škol

17 – počet pedagogů SŠ, kteří se účastnili celkem tří akreditovaných seminářů MŠMT Jak zapojit cizince do výuky.

10 – počet pedagogů SŠ, kteří se účastnili pilotního ročníku akreditovaného semináře MŠMT Komunikovat a domluvit se.

90 – celkový počet účastníků mezinárodní konference Vzdělání pro život III. | Xenofobie a odlišnost – tváří v tvář, určené pedagogům a zástupcům vzdělávacích institucí. Své příspěvky přednesli řečníci z řad univerzitních profesorů, vědců, konzultantů z oblasti vzdělávání i religionistiky, nechyběl ani zástupce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a bývalý ředitel pardubického gymnázia v jedné osobě. Součástí konference byla i Živá knihovna se širokou škálou osobností, které se s předsudky a odlišností setkávají doslova na vlastní kůži.

4 – počet pedagogů, které jsme díky finanční podpoře projektu Pohled odjinud vyslali na mezinárodní konferenci pro učitele Spectrum of Education do tureckého Istanbulu. Letošním nosným tématem akce bylo globální občanství.

10 – celkový počet pedagogů pěti pražských škol, kteří se v letošním roce zapojili do uceleného kurzu Pohled odjinud, který si klade za cíl další vzdělávání pedagogických pracovníků při práci se žáky s odlišným mateřským jazykem a odlišným kulturním pozadím.

Tím ale naše práce nekončí. Připravuje další zahraniční stáže pro pedagogy v Maďarsku, Belgii i ve Finsku a vyvíjíme e-learning pro školy, které přijímají zahraniční studenty AFS do svých tříd.

Kristýna Polášková, koordinátorka pro školy a vzdělávání