Na rok Italem

Když jsem odjel do na deset měsíců do Itálie, neměl jsem vůbec představu toho, co mě potká. A potkal mě vlastně docela obyčejný život, jen v cizí zemi, v jiném jazyce, s neznámými lidmi. Na začátku přišel velký kulturní šok, po jehož překonání jsem se pustil na výpravu do nitra Italské kultury. Rychle jsem se naučil místním zvykům, naučil jsem se základům italštiny a pak už mi nic nebránilo v žití s rodinou, s kamarády, ve škole.

Když jsem po deseti měsících odjížděl, nebyl jsem jen Čech, co jí špagety a mluví italsky, ale cítil jsem se být Italem a členem rodiny.

A co mi to dalo? Poznal jsem sám sebe, svou povahu, svou osobnost. Vím, co a proč chci studovat. Tuším, čím se chci živit. Vím, koho volit v příštích volbách a proč. A především program pozitivně ovlivnil můj pohled na svět a postoj k životu.

František Teichmann
27. 9. 2017

Italští kamarádi
Italští kamarádi
Na lovu chobotnic
Moje rodina
Moře mi zablokovalo cestu
Uvnitř Vatikánu
Odpočinek u vodopádů