Megavíkend je mezinárodní vzdělávací akce, která je největší vzdělávací akcí AFS. Během víkendu 13. až 15. října 2023 zažiješ nabitý program skvělými workshopy a budeš mít možnost poznat dobrovolníky a dobrovolnice z celé České republiky a i zahraničí. 

Celý program je naplánován tak, aby si každý mohl vybrat z témat o mezikulturním vzdělávání, komunikaci nebo sebepéči. Workshopy jsou koncipovány v tříhodinových blocích, dopoledne i odpoledne. V každém bloku jsou garantovány minimálně dva workshopy v angličtině, s ohledem na zahraniční účastnictvo. Mimo workshopy je připraven i doprovodný program.

Sobotní dopolední školení

The Maze of Team Communication (ENG)

Lomme

Vstup do labyrintu rozhovorů s vedoucími pracovníky a nauč se, jak se snadno orientovat. Tento seminář ti nabídne mapu, jak rozluštit složitou týmovou dynamiku, nástroje pro řešení konfliktů a tipy k efektivní komunikaci.

Introduction to facilitation (ENG)

Karel

Facilitace je nástroj, který může skupině lidí pomoci dosáhnout výsledků v diskusích založených na vzájemném porozumění. Děje se tak prostřednictvím zapojení zúčastněných stran, zajištění toho, aby byly všechny hlasy vyslyšeny a pochopeny, budování důvěry a pomoci týmu na cestě ke společnému cíli.

Identities and Superpowers (ENG)

Filip

Zjisti více o tom, že každé lidské setkání je mezikulturní zkušeností. Ponoř se hlouběji do svých vlastních stereotypů a předsudků. Prozkoumej identity a privilegia. Zjisti, jaké superschopnosti ti dávají při práci v různorodých skupinách. A zjisti, co s těmito informacemi můžete udělat.

Upozornění: Přestože bude workshop interaktivní, může být pro některé emocionálně náročný.

Mezikulturno: the basics (CZE)

Lenka

Odlišné kultury? Ano, prosím!

Tento workshop si dává za cíl hlubší pochopení mezikulturního vzdělávání, které se ti bude hodit napříč všemi rolemi v AFS. Opírat se budeme o mezikulturní psychologii a blíže si vysvětlíme fungování jedince ve společnosti i působení společnosti na jedince. Školení by ti mělo dát vhled do toho, proč a jak fungujeme s našimi studenty, z jakého důvodu je AFS unikátní díky principu fungování kontaktních osob a co se snažíme účastníkům sdělit prostřednictvím našich prezentací na školách.

How it started vs. how is it going (Values and Mission of AFS) (ENG)

TIJANA (EFIL)

Připomeňme si, jak AFS jako organizace vznikla a jaké byly její prvotní hodnoty a poslání, ale hlavně se podívejme do současnosti a uvažujme, kam nás tyto myšlenky dovedly jako společenství dobrovolníků a dobrovolnic po celém světě, kteří jsou připraveni vést změny a vytvářet spravedlivější a mírumilovnější svět. Jste si vědomi, jak AFS ovlivňuje svět a jeho obyvatele? Víte, které globální cíle podporujeme? Proč je to všechno důležité a jak to formuje naše dobrovolnické zkušenosti? Pokud chcete najít odpovědi na tyto a podobné otázky, je tento workshop určen právě vám!

Jak kriticky na sociální sítě (CZE)

Veronika

Algoritmy, na kterých jsou sociální sítě založené, nás nutí trávit scrollováním co nejvíce času. Za jejich používání sice neplatíme penězi, ale naší pozorností. Ve workshopu se podíváme na techniky, které nás na sítích dokáží udržet, ale třeba i na to, jak je obsah ovlivněný stereotypy ve společnosti. Společně se pak pokusíme nalézt řešení, jak sociální sítě využívat v náš prospěch a nenechat se jimi ovládat.

Sobotní odpolední školení

Identities and Superpowers (ENG)

Filip

Zjisti více o tom, že každé lidské setkání je mezikulturní zkušeností. Ponoř se hlouběji do svých vlastních stereotypů a předsudků. Prozkoumej identity a privilegia. Zjisti, jaké superschopnosti ti dávají při práci v různorodých skupinách. A zjisti, co s těmito informacemi můžete udělat.

Upozornění: Přestože bude workshop interaktivní, může být pro některé emocionálně náročný.

Culture Quest (ENG)

Lomme

Ponoř se do světa kulturních nuancí. Na tomto semináři se vydáš na cestu k pochopení skrytých kulturních vrstev, osvojíš si umění mezikulturní komunikace a budeš si vážit různých perspektiv.

Genderově citlivý jazyk (CZE)

F*éra, nesehnutí

Interaktivní workshop účastnictvu přiblíží, proč je genderově citlivý jazyk důležitý pro vytváření rovného a respektujícího prostředí. Na různých ukázkách si budeme demonstrovat, jakým způsobem jazyk vytváří a reprodukuje (nejen) genderové nerovnosti a pobavíme se o tom, jak je v češtině možné s jazykem pracovat. Imaginaci se meze klást nebudou!

Uprchlictví a lidská práva (CZE)

Amnesty international: Nela
Workshop zkoumá téma uprchlictví z pohledu lidských práv. Zaměřuje se na podmínky a průběh řízení o udělení mezinárodní ochrany i jeho porovnání s institutem dočasné ochrany pro uprchlíky*ce z Ukrajiny. Účastníci*ce si v rámci rolové hry vyzkouší azylový proces v kůži uprchlíků*ic nebo státních úředníků*ic. Zjistíte, kdo má právo na azyl, kolik uprchlíků v ČR žije, jak dlouho trvá azylové řízení, co všechno obnáší a proč udělení azylu ani zdaleka není happy end.

 

Introduction to facilitation (ENG)

Karel

Facilitace je nástroj, který může skupině lidí pomoci dosáhnout výsledků v diskusích založených na vzájemném porozumění. Děje se tak prostřednictvím zapojení zúčastněných stran, zajištění toho, aby byly všechny hlasy vyslyšeny a pochopeny, budování důvěry a pomoci týmu na cestě ke společnému cíli.

Art of Connection: Communication Skills (ENG)

DOruk

Je to jen volba slov, nebo komunikaci ovlivňují i další faktory? Máte zejména v multikulturním prostředí nějaké zkušenosti s rozdíly v komunikačních stylech?Na tomto workshopu budeme diskutovat o faktorech, které ovlivňují komunikaci, a o vlivu kulturních rozdílů na ni. Účastníci a účastnice budou vyzváni, aby se nad těmito faktory zamysleli na základě svých dosavadních zkušeností a zvážili je jako nástroje pro budoucí rozvoj svých komunikačních dovedností.

Nedělní dopolední workshopy

Environment and society - why the binarity? (ENG)

Lejka

Klimatická změna nedopadá na všechny rovným dílem. Jak se pojí environmentální udržitelnost se sociální spravedlivostí? Co si představíme pod pojmy intersekcionalita a spravedlivá transformace? V tomto workshopu prozkoumáme témata environmentalismu, udržitelnosti a klimatické změny z různých pohledů, prodiskutujeme jejich společenský rozměr a prohloubíme své pochopení klimatické spravedlnosti.

Well-being a relaxace (CZE)

Bára

Jakým způsobem se můžeme věnovat svému well beingu v průběhu hektických dní současného světa? Co kromě meditace můžeme dělat pro péči o sebe? A jak si udržitelně sestavit plán sebepéče do budoucna?

Přijď na workshop získat odpovědi na tyto otázky a mnohé další. Mimoto, uděláš něco pro své duševní a fyzické zdraví a budeš mít možnost vyzkoušet si praktická cvičení, která pak budeš moct používat v běžných dnech sám*sama.

Efektivně a konstruktivně: zpětná vazba (CZE)

Tomáš

Workshop zpětné vazby je strukturovaný výukový program zaměřený na rozvoj dovedností efektivní komunikace a konstruktivního hodnocení. Na workshopu si vyzkoušíte praktická cvičení na poskytování a přijímání zpětné vazby, což posiluje schopnost konstruktivně reagovat na názory a připomínky.

Jak zatočit se stresem? (CZE)

Maky

Možná i ty zažíváš stres ve škole, v práci či v osobním životě. A možná si říkáš, že by bylo fajn naučit se se stresem lépe pracovat. Přijď na workshop o stresu, kde se dozvíš, jak předcházet stresu, naučíš se nejrůznější techniky a metody jak ho zvládat!

Learn your Style (ENG)

Doruk

V tomto workshopu se zaměříme na dynamické styly učení a možnosti učení v různých mezikulturních prostředích. Účastníci a účastnice si budou moci vybudovat pevné základy a porozumění při uplatňování různých přístupů k učení a vzdělávání.

Why individual differences are group’s greatest advantage (How to Engage and Focus a Group) (ENG)

Tijana

Jste lídrem skupiny nebo jejím členem/členkou, který se potýká se vším tím nešvarem uvnitř skupiny, nebo se prostě chcete dozvědět více o psychologii skupiny? Na tomto workshopu se dozvíte více o tom, jak různé typy motivace ovlivňují zapojení skupiny, naučíte se, jak motivovat každého jednotlivce, objevit jeho potenciál a pomoci mu přispět skupině.

Účastnický poplatek

Dobrovolníci AFS v České republice: 400 Kč. Poplatek pro zahraniční dobrovolníky: 66 EUR.

Poplatek je pro české dobrovolnictvo snížený, díky grantu MŠMT.

Koupit vstupenku

Registrace

Přihlašování bude probíhat do 30. 9. přes GoOut.cz.

Nejsi dobrovolníkem či dobrovolnicí AFS a chceš se účastnit Megavíkendu 2023? Napiš na [email protected]

skola_mvg_2023

Místo konání

Adresa

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 343, 602 00 Brno-střed

Jak se tam dostanu?

Bude upřesněno

AFS proplatí náklady na dopravu do místa konání a zpět všem dobrovolníků a dobrovolnictvím z České republiky.

Jídlo

Snídaně, obědy, večeře a svačiny připravuje školní jídelna. K dispozici je také vegetariánská/veganská strava. V případě alergií prosím indikujte vše v přihlášce na GoOut.

Ubytování

Ubytování je zajištěné v tělocvičně nebo ve vyhrazených třídách rozdělených na tiché a hlučné spaní. Nezapomeňte si proto vzít spacák, karimatku a přezuvky. Dostupné je taktéž ubytování za poplatek v penzionu či hotelu v blízkém okolí. Máš-li o tento typ ubytování zájem, vyplň včas registraci. Počet míst je bohužel limitován.

Předběžný program

Pátek | Friday
16:00 – 20:00 Příjezd a registrace Arrival & Registration
20:00 – 20:45 Večeře Dinner
20:45 – 21:45 Oficiální zahájení a seznamovací aktivity Official opening, Icebreakers & games
22:00 – ??:?? Překvapení Surprise
Sobota | Saturday
07:30 – 08:00 Rozcvička Wake-up Energizers
08:00 – 09:00 Snídaně Breakfast
09:00 – 10:30 Sobotní track – 1. část Saturday track – part 1
10:30 – 10:50 Coffee break Coffee break
10:50 – 12:20 Sobotní track – 2. část Saturday track – part 2
12:20 – 12:45 Skupinové foto před školou Group Photo
12:45 – 13:45 Oběd Lunch
14:30 – 16:00 Sobotní track – 3. část Saturday track – part 3
16:00 – 16:30 Coffee break Coffee break
16:30 – 18:00 Sobotní track – 4. část Saturday track – part 4
18:00 – 19:00 Večeře Dinner
19:00 – 19:30 Relax, příprava kostýmů Chill, costume prep
19:30 – 22:00 Disco + ??? Disco + ???
22:00 – ??:?? Dobrovolný program, spánek Voluntary program, sleep
Neděle | Sunday
07:30 – 08:00 Rozcvička Wake-up Energizers
08:00 – 09:00 Snídaně Breakfast
09:00 – 10:30 Nedělní dopolední workshop – 1. část Sunday morning workshop – part 1
10:30 – 10:50 Coffee break Coffee break
10:50 – 12:20 Nedělní dopolední workshop – 2. část Sunday morning workshop – part 2
12:30 – 14:00 Oběd a evaluace Lunch & Evaluation
14:00 Konec Megavíkendu 2023 End of Megavikend 2023

Víš že....?

Čísla vždy hovoří za vše! Podívej se na to nejzajímavější z historie Megavíkendu.

16

PROBĚHLÝCH ROČNÍKŮ

1209

ZAPOJENÝCH ÚČASTNÍKŮ

27

ÚČASTNÍCKÝCH ZEMÍ

168

REALIZOVANÝCH WORKSHOPŮ

Školitelstvo v roce 2023

filip_mgv_2023

Filip

Filip pracuje jako školitel a facilitátor. Specializuje se na témata interkulturního učení, facilitačních kompetencí a gamifikace. Mimo jiné vede kurz interkulturních kompetencí na Karlově a Masarykově univerzitě, připravuje středoškolské studenty na zahraniční stáže a vede školení pro mezinárodní dobrovolníky.

neshnuti_mgv_2023

F*éra, NESEHNUTÍ

V programu F*ÉRA se členové a členky zaměřují především na téma genderově citlivého přístupu ve vzdělávání. S mladými lidmi pracují na pozitivním vztahu k vlastnímu tělu a sexualitě, podporují jejich jedinečnost, otvírají témata týkající se moci a příčin násilí. Snaží se vytvořit prostor pro to, aby se sami mladí lidé zasazovali o naplnění svých potřeb a společenskou změnu.

karel_mgv_2023

Karel

Jsem členem organizace NaZemi, kde se věnuju hlavně facilitaci a vzdělávání. Facilitace může být dost technický, „neutrální“ nástroj, ale jako ve vší NaZemácké činnosti se do facilitace snažíme vkládat naše hodnoty a podporovat tak důvěru, spolupráci a demokratizaci v kolektivech a nabízet tak jiné alternativy k tomu jak funguje moc mezi lidmi. Jinak se zajímám ještě o systémové myšlení, pedagogické kompetence a ve volném čase o rolové hry.

lejka_mgv_2023

Lejka

Lejka absolvovala během střední školy půlroční výměnný program v Pensylvánii a roční program v Montaně. Po návratu se stala dobrovolnicí v AFS, kde byla kontaktní osobou a věnovala se organizaci eventů. Nyní je členkou školitelského týmu. Studuje environmentální studia a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě. Miluje cestování, jógu, běhání a hudbu.

Untitled design (1)

Tijana

Tijana je součástí rodiny AFS již 10 let. Během této úžasné cesty byla několikrát hostitelskou sestrou, poradkyní pro studenty a hostitelské rodiny, školitelkou a koordinátorkou AFS Srbsko, členkou dobrovolnického týmu a přípravného týmu pro různé projekty EFIL a projekty Erasmus+. V současné době je generální koordinátorkou místní pobočky v Bělehradě, kde předává své znalosti dobrovolníkům, plánuje a navrhuje akce a pracuje na vztazích a partnerství se školami a učiteli.

Lenka_megavikend_2023

Lenka

Lenka byla s AFS na programu ve Švýcarsku a po svém návratu působí jako dobrovolnice v AFS hlavně v rámci programu studium v zahraničí, je koordinátorkou interviews se studujícími a působila i v managmentu dobrovolnické skupiny Brněnsko. Teď se věnuje školitelskému týmu.  Pochází z rodiny, která je s AFS dlouho propojená. Její maminka i ségra maminky byli s AFS na ročním programu v zahraničí, její prarodiče hostili 4 zahraniční studující, její teta hostí tento rok studentku z Belgie a její maminka byla v AFS Brněnsku rok také dobrovolnicí. Lenka miluje tanec, cestování a velmi se těší na první rok studia lékařské fakulty.

lomme

Lomme

Ahoj, já jsem Lomme a jsem z Belgie. Před několika lety jsem se vydal na výměnu do Malajsie a od té doby jsem byl aktivní dobrovolník v AFS. Většinu času jako dobrovolník trávím děláním a vymýšlením workshopů pro studenty a ostatní dobrovolníky. Kromě aktivity v AFS trávím hodně času i u ostatních neziskovek jako jsou EFIL a Amnesty International.

maky_mgv_2023

Maky

Cesta Maky v AFS začala ročním programem v Německu. Zhruba před třemi roky po jejím návratu se stala v AFS dobrovolnicí. Působila nějakou dobu i v managementu v dobrovolnické skupiny Praha. V tuhle chvíli se v AFS věnuje především KOŠi: klubu odborného školitelství, kde je seniorní lektorkou. Její srdcovkou je samozřejmě cestování.

tomáš_mgv_2023

Tomáš

Tomáše baví zkoumat sociální konstrukty a jejich užitečnost. Věří, že pokud je nějaký sociální konstrukt společensky neužitečný, měli bychom ho opustit a hledat prospěšnější alternativu. Zaměřuje se na efektivní komunikaci a snaží se nalézt podstatu v diskusi. Kariérně se věnuje lektorství a facilitaci, a věří, že porozumění ostatním mu pomáhá porozumět sobě samému.

veronika_mgv_2023

Veronika

Veronika lektoruje od roku 2018 pro různé skupiny od dětí až po seniory. Nejvíce se zaměřuje na učitele, knihovníky a další vzdělavatele. Vede organizaci bojující proti dezinformacím, pořádá mezinárodní školicí projekty pro pracovníky s mládeží a podílí se na výuce několika univerzitních kurzů na MUNI, kde úspěšně absolvovala studium žurnalistiky, politologie a informačních věd se zaměřením na technologie ve vzdělávání. Kromě mediální, informační a digitální gramotnosti také učí kurzy o pedagogice, kritickém a kreativním myšlení, duševní pohodě či prezentačních a lektorských dovednostech. Více o Veronice je možné nalézt na jejím blogu www.veronikabatelkova.cz

Návrh bez názvu(1)

Nela: Amnesty International

Už přes 10 let lektoruji v Amnesty International spolu s dalším skvělým lektorstvem lidskoprávní workshopy pro školy. Ty jsou zaměřené hodně na příběhy, rolové hry a prožívání. Amnesty je plná příběhů, s dobrým i špatným koncem, ale vždycky s nějakou nadějí, že když se lidi spojí, můžou změnit i zdánlivě nemožné. Tak se snažím přistupovat k životu i práci. Můj manžel je cizinec, který se denně setkává v Česku s diskriminací a rasismem, i pro něj a pro naše děti se snažím o to, aby vzdělávání o lidských právech bylo součástí českých škol a tato témata se stala v české společnosti normou.

Váháš, zdali je tato akce určená právě tobě? Obáváš se, že nikoho neznáš? Zahoď všechny pochybnosti a přijeď se podívat! Megavíkend tě zaručeně nadchne hned z několika důvodů…

1) jedná se o jednu z největších vzdělávacích akcí AFS z celé Evropy
2) workshopy a školení vedou zkušení školitelé z praxe
3) seznámíte se se spoustou zajímavých lidí nejen z České republiky
4) a mnoho dalšího

Projekt začal již v roce 2007, kdy se tým mladých dobrovolníků a dobrovolnic AFS rozhodl uspořádat vůbec první ročník této vzdělávací akce. Cíl Megavíkendu je neměnný – spojit mladé lidi z celé Evropy a umožnit jim se vzdělávat, sdílet své znalosti, zkušenosti, tipy a triky, a podílet se tak na rozvoji naší společnosti. Každý rok se na Megavíkendu sejde přes 100 účastníků a účastnic z České republiky i celého světa. Přidej se letos i ty …

megavikend_2021_spolecna

Kontakt na nás

Máš otázku nebo si nevíš rady? Kontaktuj nás na naší emailové adrese [email protected] nebo se s námi spojte na Facebooku či Instagramu.

Tešíme se na tebe!