Výroční shromáždění je pravidelné akce určená spolupracujícím osobám s AFS např.: zaměstnancům kanceláře, dobrovolníkům, absolventům programů AFS, hostitelským rodinám a mnoha dalším. Letos Výroční shromáždění proběhlo 11.5. v Praze. Hlavním programem setkání byla volba nových členů správní a dozorčí rady, představení strategického plánu na následující čtyři roky a následná diskuze. Do správní rady dobrovolníci z celé České republiky nově zvolili Petra Kostohryze jako předsedu, Pavla Nikodéma a Michaelu Löfflerovou. V dozorčí radě nově budeme potkávat Veroniku Krolupperovou společně se současnou členkou Ivou Noskovou a předsedou Luborem Zoufalem.

Závěrem bychom s vámi rádi sdíleli slovo dlouholetého dobrovolníka a příznivce AFS, Petra Kostohryze: “AFS vzniklo jako společenství řidičů sanitek na bojištích první světové války, kteří se rozhodli založit studijní program, aby se lidé napříč kontinenty, kulturami a náboženstvími mohli lépe poznat a žít spolu v souladu a míru. Sanitky sice neřídím, ale dostal jsem se na bojiště mnoha válečných konfliktů. Pracoval jsem a žil ve více než deseti afrických, evropských a asijských zemích, kde byli mými kolegy lidé různých národností, vyznání a kultur. Občas mě napadne, jak by asi můj život vypadal jinak, kdybych býval před 28 lety zůstal doma. Neumím se zkrátka zamýšlet nad svým ročním středoškolským pobytem v zahraničí, aniž bych si vybavil oněch bezmála třicet let, které od mého návratu následovaly. I když jsou osobnostní a lidské změny obtížně měřitelné, nepochybuji o tom, že mě studijní pobyt v Dánsku a následné zapojení do dobrovolnických aktivit v rámci AFS naučilo lépe se orientovat a fungovat v komplexním, komplikovaném a rozmanitém světě a vnímat ho v nových souvislostech. Denně čerpám z postojů, dovedností, zkušeností a přátelství, jež jsem díky AFS získal, a které dosud zásadně definují, kdo jsem, co dělám a jak se vztahují ke světu kolem nás.”

Petr Kostohryz; nově zvolený předseda správní rady AFS