European Pool of Trainers

Členové českého Klubu Odborných školitelů mají možnost být součástí Evropského klubu školitelů (European Pool of Trainers, EPOT). jde o skutečně ostřílené dobrovolníky, kteří mají léta školitelské praxe, nebo spíše školitele méně zkušené. EPOT dává všem příležitost se přidat. Školitelé působí na školeních a vzdělávacích akcích pořádaných Evropskou federací pro mezikulturní vzdělávání (EFIL) nebo aktivitách jeho členských organizací. Možností se většinou vyskytne hned několik za měsíc.

jsem se stala členkou European Pool of Trainers na jaře 2017. Absolvovala školení pro školitele pořádané právě EFILem a vedené školiteli z Evropského klubu školitelů. Díky školení pro školitele jsem posílila své sebevědomí a dospěla k rozhodnutí, že bych chtěla školit na mezinárodní úrovni, ne pouze v rámci Česka. Jazyková bariéra mi příliš problémů nedělá, ale jde spíše o výzvu ze strany rozdílnosti dobrovolníků.

Příprava Volunteer Summer Summitu 2018

Šance školit v zahraničí jsem využila během loňského léta na dobrovolnickém summitu v Norsku. Ten nesl téma Vzdělávání proti extremismu. Koná se na různá témata každým rokem v létě. Jde o největší vzdělávací akci v rámci evropské sítě AFS. Vloni nás bylo 11 školitelů. Každý školitel pak připravoval své workshopy. Mohlo by se tedy zdát, že budou všichni pracovat samostatně, připraví si to své, odškolí a odjedou. To je ale daleko od pravdy.

Příprava na summit trvá měsíce. Vše probíhá v rámci celého týmu společné hovory a inspirace, zpětná vazba na již vytvořené aktivity a programy jednotlivých školení. Prostě celkové naladění na stejnou vlnu. Pro osobně byly pak neuvěřitelně silné a přínosné momenty již na místě akce. Tam jsme si navzájem pomáhali doladit poslední detaily svých školení. Každý mohl přispět svou zkušeností nebo nápadem. Pokud jste si během příprav nebyli jistí nějakou částí svého školení, zašli jste za kýmkoliv z týmu a probrali, co by mohlo fungovat a jak. Protože atmosféra byla taková, že ačkoliv měl každý svá školení, chtěl, aby se vydařila i školení ostatních. Pocit, že se něco nového dozvěděli a naučili pak měli i školitelé.

A to je právě přínos členství v European Pool of Trainers a výhoda rozmanitosti jeho školitelů. Díky pestrosti našich zkušeností a zároveň společnému cíli, se dokážeme navzájem inspirovat a posouvat se dál.

– Michaela S., dlouhodobá členka klubu školitelů AFS


Dobrovolnictví jako cesta ke změně

Zaujala tě myšlenka dobrovolnictví? Chceš potkávat nové lidi z všech koutů světa a přitom získávat nové zkušenosti a dovednosti, které jsou potřebné v dnešním globálním světě? Staň se součástí mezinárodní skupiny aktivních lidí, kteří pomáhají, aby se mezikulturní porozumění ve společnosti stalo realitou. Pokud se i ty chceš stát součástí AFS:

Vyplň nezávazný přihlašovací formulář

Zjisti si více informací