EFIL (Evropská Federace pro Mezikulturní Vzdělávání, naše celoevropská zastřešující organizace) ve spolupráci s národními AFS organizacemi se rozhodla změnit strategii co se týče vytváření celoevropských kapacit jednotlivých AFS organizací na poli Advocacy. Advocacy, což je v termín, který v češtině stále působí poněkud cize, je soubor několika různých agend. Jedná se zejména o networking, tedy navazování spolupráce s hodnotově spřízněnými organizacemi, o způsob, jakým AFS přispívá do veřejné debaty a o to, jakým způsobem obhajuje své názory a postoje ve veřejném prostoru.

Dříve byly dobrovolnické kapacity EFILu soustředěny do skupiny dobrovolníků jménem EPOR, tedy European Pool of Representatives, ale postupem času se víc a víc ukazovalo, že je třeba více podpořit rozvoj dobrovolníků v této oblasti a zaměřit se na lepší zapojování potenciálních reprezentantů AFS a jejich kvalitnější vzdělávání. Proto EFIL přišel s konceptem takzvaného Advocacy Fellowship programu, což je dvouletý program, v rámci něhož se budou reprezentanti AFS připravovat na svou roli, propojovat se se zajímavými osobnostmi v rámci naší sítě a zároveň se více seznamovat mezi sebou navzájem. Motto celého programu je “#AFSEffect through external relationships – building capacity to advocate for a better world”.

Jako první krok této nové strategie se v posledním květnovém týdnu se v polském Krakově konal pětidenní workshop na téma Advocacy, kterého se zúčastnili dobrovolníci z Belgie, České republiky, Francie, Maďarska, Německa, Portugalska a z Ruska.

Prvním důležitým úkolem tohoto workshopu bylo, aby se budoucí reprezentanti AFS navzájem lépe poznali a vytvořili tak mezi sebou prostředí, ve kterém budou do budoucna fungovat jako jeden tým, budou sdílet své zkušenosti a know-how a dokáží se navzájem podporovat.

V průběhu workshopu jsme se také zaobírali otázkou, co je to vlastně Advocacy, jak momentálně vypadá práce AFS ve veřejném prostoru a jakými způsoby se může organizace našeho typu veřejně angažovat a čím může přispívat.  K pochopení celého konceptu nám pomohlo i to, že jsme se do hloubky seznámili se strategií EFILu a AFS International. Jako skupina jsme se také domluvili na tom, čeho chceme v příštích dvou letech práce dosáhnout, a to jak v online tak v offline světě.

Bylo nám také jasné, že je nejprve třeba zmapovat věci, které už AFS dělá, abychom věděli, kde začít a co můžeme zlepšovat. Zjistili jsme také, že díky našemu know-how v oblasti mezikulturního vzdělávání, rozvoje globálních kompetencí a vedení mladých lidí k aktivnímu občanství máme skutečně hodně co nabídnout.

Zabývali jsme se také některými důležitými agendami AFS a EFILu na celoevropské úrovni. Mezi ně patří dlouhodobá snaha o uznávání studijního roku v zahraničí na střední škole ve všech zemích EU a také monitoring toho, jak se vyvíjí nový legislativní návrh na program Erasmus+ na nové rozpočtové období EU v letech 2021-2027. V tomto případě je pro AFS zajímavé zejména to, že v tomto období bude podle návrhu nového Erasmu+ věnována mnohem větší pozornost individuálním dlouhodobým středoškolským výměnám na tři až deset měsíců. V této oblasti jsou AFS organizace po celé Evropě experty, neboť máme s takovými typy programů dlouhodobou zkušenost. Chtěli bychom tedy nabídnout naše znalosti a zkušenosti národním agenturám, potažmo těm, kdo budou o finální podobě nového programu rozhodovat. Věříme, že díky tomu dokážeme přispět k vysoké kvalitě těchto středoškolských výměn, které budou z programu Erasmus+ plně hrazeny.

Jak vidíte, rozhodně jsme se v Krakově nenudili. A co nás čeká nyní? Nejprve se společně
s našimi mentory vrhneme do světa online learningu, budeme se účastnit seminářů a různých konferencí. První seminář v Krakově byl skvělá zkušenost, mnoho pozitivní energie, mnoho lidí naladěných na stejné AFS vlně. Věříme, že v tomto duchu budeme i nadále pokračovat.

O dalším průběhu tohoto nového programu vás samozřejmě budeme i nadále rádi informovat.

Adam Hanka, dobrovolník AFS