Nový školní rok, noví zahraniční studující, nová energie! Čtyřicet jedna natěšených AFS studentů a studentek, kteří přijeli z různých koutů světa poznat Česko, již zasedlo do lavic v třiceti devíti středních školách a gymnáziích od Plzně po Zlín, od Mostu po České Budějovice.

Věříme, že nový element ve třídě bude nejen jazykovým obohacením pro každého, ale také příležitostí pro všechny poznat novou kulturu, hlouběji prověřit specifika české kultury, ale také konfrontovat a překonat zažité předsudky a stereotypy.

Jak probíhá začlenění zahraničních studentů a studentek?

Abychom vyučujícím a školám co nejvíce usnadnili přijetí nového studujícího, nabízíme každoročně webinář nesoucí název “Jak zapojit cizince do výuky”. Webinář představuje AFS programy a poskytuje jim užitečné informace a nástroje pro efektivní začlenění zahraničních studentů a studentek do výuky v české třídě. Vyučující zpravidla oceňují konkrétní tipy, podklady a materiály pro začlenění žáka do kolektivu, testování a hodnocení studujících. Letos se webinář konal ve třech zářijových termínech a zúčastnilo se jej 16 pedagogů. Máme radost, že vyučující vítají přítomnost zahraničních studujících ve třídě a vnímají ji jako obohacující zkušenost.

AFS a prezentace zahraniční studentky na téma: Začlenění zahraničních studentů a studentek do českých kolektivů

Do několika škol se během září také vydáme s workshopem pro třídu. Cílem workshopu je pomoci studentům a studentkám naladit se na spolupráci se zahraničním studujícím a vnímat jeho/její přítomnost jako příležitost k rozvoji vlastních komunikačních dovedností a mezikulturních kompetencí.

Všem zahraničním i českým studujícím a učitelům přejeme úspěšný školní rok 2023/24 plný nevšedních zážitků, poznání a nových mezikulturních přátelství.


Otevřete svou školu světu

Spolupráce se školami je důležitou součástí úspěchu programů AFS. Na oplátku mohou školy využívat bohaté know-how a kontakty AFS v oblasti mezikulturního vzdělávání. Rádi byste zapojili i vaši školu? Objevte možnosti, které lze využít: