Naučit se česky za pouhý rok je nelehký úkol, a získání certifikátů z této zkoušky je pro studenty skvělou možností, jak ukázat, co se za uběhlý rok naučili. Proto pravidelně na přelomu května a června dává AFS studentům možnost skládat zkoušky z českého jazyka.

Letos „Osvědčení o základní znalosti jazyka“ úrovně B1 obhajovalo 8 AFS studentů. Zkouška proběhla na Státní jazykové škole v Brně. Studenti psali gramatická cvičení, poslouchali české nahrávky a psali krátký esej na školou zvolené téma. V ústní části zkoušky studenti krátce pohovořili o sobě a poté si vylosovali jedno z konverzačních témat.

Mezi šikovné studenty tento rok patřili studenti z Itálie, Japonska, Brazílie, Dominikánské republiky, Španělska, Thajska a Ruska. I přes počáteční nervozitu na konci dne všech osm studentů odcházelo z jazykové školy s úsměvem a s certifikátem v ruce.

Veronika Sabelová, dobrovolnice AFS, DOS Brněnsko