AFS je organizace, která si klade za cíl neformální vzdělávání. Naši dobrovolníci i studenti na programech se učí spoustu dovedností, které budou v dalším životě potřebovat. Mezi ně patří komunikace, schopnost organizovat menší i větší akce, umět převzít zodpovědnost, a také schopnost vidět věci a události v širším kontextu. V neposlední řadě se učí respektu k druhým a empatii. Respektu k jiným lidem, k jiným názorům, k jiným skupinám, národům. Zkrátka brát jinakost jako obohacující zkušenost, a ne jako ohrožení. Stejnou možnost takového vhledu do jiných světů umožňujeme studentům ve školách, které navštívíme s workshopy a besedami AFS.

Pedagogové si mohou zvolit formu, která nejlépe vyhovuje jejich škole, třídě a předmětu. Formátů těchto akcí je na výběr hned několik, stejně tak i zda bude naše návštěva probíhat v češtině, angličtině nebo částečně i rodných jazycích zahraničních studentů.

Čeští studenti, kteří se z programu vrátili, vyprávějí o zemi, zažili na vlastní kůži, a která se často stala jejich druhým domovem. Stejně tak i zahraniční studenti vyprávějí o své rodné zemi. Seznamují studenty s rozdíly, ale i shodnými rysy často odlišných kultur. Toto vše může proběhnout formou workshopu, ale i formou besedy. Specifická forma takovéto besedy je “Živá knihovna”, kdy si v menších skupinkách studenti školy mohou povídat se zahraničním studentem a ptát se ho na zajímavosti o jeho kultuře, zemi i zážitcích z programu.

Školám zároveň nabízíme workshopy na téma mezikulturního vzdělávání, kdy se během jedné až dvou vyučovacích hodin studenti aktivní formou seznámí s pojmy jako je stereotyp, předsudek, identita. Dozvědí se základy teorie mezikulturního vzdělávání, prozkoumají základní modely kultur, ale nahlédnou i na své vlastní stereotypy. “Mezikulturní” nemusí vždy znamenat jen kultury různých národů, týká se skupin v dané zemi, městě, škole.

Výzkumníci z oblasti interkulturní psychologie, managementu i antropologie se shodují na tom, že spolupráce mezi kulturami je základním předpokladem k tomu, aby lidstvo dokázalo společně řešit výzvy, které se týkají nás všech, tzv. globální problémy naší planety. Vzájemný respekt a empatie představují základní nástroje k tomu, jak takové spolupráce docílit.

Kristýna Polášková, koordinátorka pro školy a vzdělávání