AFS Mezikulturní programy, o.p.s. nabízí vzdělávací příležitosti nejen pro studenty středních škol. Pedagogům, kteří pracují se žáky z odlišného kulturního prostředí, poskytujeme materiály, semináře i konzultace jak cizince do výuky zapojit. Od září 2017 realizujeme projekt Pohled odjinud, který má za cíl podpořit pedagogy ještě komplexněji. A to díky dotaci Operačního programu Praha – pól růstu.

V rámci projektu čeká na dvacet pedagogů základních a středních škol na území hlavního města Prahy ucelený čtyřicetihodinový vzdělávací program. Jeho součástí je zahraniční stáž, během které absolvují účastníci stínování na zahraničních školách a nahlédnou do realit odlišných vzdělávacích systémů. Další variantou je účast na mezinárodním summitu AFS v Norsku nebo mezinárodní konferenci pro pedagogy v Istanbulu.

Své znalosti si budou účastníci prohlubovat offline i online. V rámci projektu připravujeme akreditaci dvou kurzů na MŠMT – Jak zapojit cizince do výuky a Komunikovat a domluvit se. Zároveň vyvíjíme e-learning, který má za cíl znalosti z kurzů prohloubit a propojit s každodenní praxí pedagogů ve škole.

Nedílnou součástí projektu je březnová konference Vzdělání pro život v Praze, která letos oslaví již třetí výročí. Vystoupí na ní čeští i mezinárodní odborníci z řad expertů na danou problematiku a zástupců škol.

Znáte učitele z Prahy, které by ho mohl projekt nadchnout, nebo jste to právě vy? Kontaktujte nás na http://www.afs.cz/pohled-odjinud/, rádi vás do projektu zapojíme.