Notable_AFS_alumni

Od jejich zahraničního programu uplynulo nejméně dvacet let. V porovnání se svými vrstevníky častěji plynně hovoří více cizími jazyky. Dosahují vyššího stupně vzdělání. V pracovním i osobním životě se cítí dobře při styku s lidmi z odlišného kulturního prostředí. Tušíte, o kom je řeč? Absolventi zahraničních programů AFS.

Pokud stále ještě nemáte jasno v tom, co vám nebo vašim dětem může zahraniční zkušenost přinést do života, právě vám je určen tento článek. A že jasno máte? Pak vás určitě potěší výsledky studie, kterou mezi lety 2007-2008 provedlo AFS na více než 2 000 absolventech zahraničních programů z 15 zemí a zhruba 500 jejich vrstevnících z kontrolní skupiny.

Jedním z největších dlouhodobých dopadů zahraničních programů na jejich účastníky je schopnost hovořit plynně cizím jazykem. Každodenní situace, do kterých se účastníci v cizí zemi dostávají, ani jinou možnost nepřipouštějí. Tím spíš, je-li vaší mateřštinou čeština. Ve srovnání se svými vrstevníky ale účastníci zahraničních programů AFS plynně hovoří více než jedním cizím jazykem. Kromě toho, přestože častěji vnímají a rozlišují mezikulturní rozdíly, jsou schopni vnímat i prvky všem kulturám společné. Výrok jednoho z respondentů je dostatečně výmluvný: „Uvědomil jsem si, že přestože nás odlišuje barva kůže, náboženské vyznání nebo rozdělují politické názory, všichni jsme lidé s velmi podobnými city a zájmy a je jen náhoda, v jaké kultuře nebo rodině jsme se narodili.“

I po skončení programu účastníci vyhledávají přátelství se zástupci rozdílných kultur, zahraniční studijní zkušenosti, zaměstnání zahrnující práci s odlišnými kulturami, častěji žijí v zahraničí, stávají se dobrovolníky pro mezinárodní organizace a uzavírají mezikulturní manželství. I díky zahraniční studijní zkušenosti jsou častěji než kontrolní skupina motivováni k dalšímu studiu a dosahují tak v průměru vyššího vzdělání.

Kristýna Polášková, Koordinátorka spolupráce se školami