Vážení přátelé, milí čtenáři,

školní rok utekl jako voda, ani jsme se nestačili vzpamatovat ze zimy a už je tady léto. Plné slunce, výletů, koupání a v AFS plné příprav na další školní rok. Zahraniční studenti zvládli skvěle svůj půlrok či rok v České republice, mnozí z nich zdárně složili státnice z českého jazyka a vrátili se zpět domů. Čeští středoškoláci se pilně balí a odlétají v průběhu celého léta na svůj program do různých zemí.

V AFS je to období, kdy sice nezvoní tolik telefony ani zvonek u dveří, nicméně klid je zdánlivý. Je to období, kdy vše pečlivě připravujeme na další školní rok, na další programový cyklus. Držíte v ruce nové číslo Newsletteru, kde se dočtete více o průběhu konce školního roku na školách, o výsledcích letošního částečného stipendia do asijských zemí nebo o výherci fotosoutěže pro hostitelské rodiny.

Přeji vám krásné slunečné dny!

Klára Kutišová