Ledovec

Studentům mostecké střední školy se jejich učitelé a vedení školy snaží poskytnout kvalitní jazykové vzdělání. Kromě toho, že jim dávají na výběr z výuky několika světových jazyků, pořádají výměnné pobyty s nedalekým Německem. Především ale studentům dávají příležitost setkávat se s jejich vrstevníky z celého světa. Na škole již zahraniční studenty hostili a nyní se připravují i na příjezd své první AFS studentky – Beatriz z Chile.

Při této příležitosti jsme školu navštívili i my, tři dobrovolnice z Prahy a dobrovolník z Litvínova, abychom skrze workshopy a besedy studentům přiblížili koncept mezikulturního vzdělávání, předsudků a stereotypů a povyprávěli, jak vlastně zahraniční program AFS studenta vypadá.

Ještě před začátkem samotných prezentací se nám přihodilo snad všechno, co se přihodit může. Jeden zahraniční student, který s námi měl jet, onemocněl neštovicemi, já jsem zaspala a téměř nestihla autobus a nakonec i druhá studentka se díky sněhové kalamitě nemohla dostat z domova. Přesto jsme za běhu zvládli problémy vyřešit a dorazili jsme do Mostu připravení. Přivítání, jakého se nám dostalo, nás velice potěšilo – pan zástupce nám přichystal malé pohoštění a bavil se s námi o přínosu zahraničních pobytů. Vstřícné přijetí ze strany pedagogů nás doslova zahřálo.

Dopoledne jsme vedli 2 workshopy na mezikulturní vzdělávání. Studenti výborně spolupracovali, naslouchali a diskutovali, pracovalo se s nimi zkrátka skvěle. Poté následovala (původně neplánovaná) beseda Cizí kultura očima Čecha, kde jsem přiblížila svou zkušenost z programu na Novém Zélandu. Studenty jsme také trochu potrápili kvízem poznávání vlajek, všechna čest vítězi, který jich poznal 8 z 10 (a to i ze zemí jako Singapur, Ghana nebo Malta).

Ačkoliv většina workshopů by tady končila, rozloučili bychom se a vydali se domů, v Mostě pro nás měli připravený další program. Po obědě jsme s profesorkou španělštiny a několika studenty měli příležitost vydat se na prohlídku místního kostela – skutečné rarity. Do Mostu jsme pozvaní znovu po Novém roce, abychom mohli se základy mezikulturního vzdělávání seznámit i studenty dalších ročníků. Pokud by i vaše škola měla zájem o besedu se zahraničními studenty, například ve španělském, německém, italském, japonském nebo anglickém jazyce a nahlédnout pod pokličku teorií mezikulturního vzdělávání, naši dobrovolníci rádi zavítají i k vám. Více najdete na www.afs.cz.

Michaela Svobodová, předsedkyně pražské skupiny dobrovolníků