AFS Mezikulturní programy, o.p.s. a Vaše soukromí

Organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s. (dále jen „AFS“) vnímá záležitosti ochrany Vašich osobních údajů a informací i zachování jejich důvěrnosti velmi vážně. Níže uvedené informace objasňují, jak zacházíme s veškerými osobními daty, které jsou nám poskytnuté kdekoli na těchto stránkách (doména afs.cz, afs.org).

Jaké informace shromažďujeme

AFS shromažďuje informace o jménech a emailových adresách návštěvníků našich stránek (případně některé další) získané prostřednictvím několika různých formulářů na těchto stránkách. To se týká především sekcí Kontaktní formulář, Newsletter, AFS World Café a dalších intranetů AFS. Poskytnutí veškerých informací v těchto sekcích je zcela dobrovolné.

AFS neshromažďuje identifikovatelné osobní informace o osobách, pokud tyto jimi nebyly výslovně a vědomě jako takové poskytnuty. Zveřejnění těchto informací coby součásti obsahu sekcí jako Kontaktní formulář, AFS World Café a Newsletter pak již přímo vyplývá z podstaty věci.

V sekci AFS World Café můžete zveřejnit Vaše aktuální kontaktní údaje včetně případných poznámek a umožnit tak ostatním (přátelům, rodinám atp.), aby Vás kontaktovali. Po přihlášení pod Vaším uživatelským jménem (Vaše emailová adresa) a Vámi zvoleným heslem můžete Váš zápis dle svého uvážení kdykoli editovat – aktualizovat, doplnit, upravit nebo vymazat.

AFS na svých stránkách nepoužívá cookies.

Jak jsou shromážděné informace využívány

Informace neosobní, obecné povahy jsou příležitostně využívány jako podklad pro vylepšení vzhledu, obsahu a funkčnosti našich stránek a k jejich adresnějšímu zaměření, dále k získávání co nejobsáhlejších demografických údajů, pro analýzu trendů a pro potřeby administrace našich stránek. V neposlední řadě jsou tyto informace využívány rovněž pro některé další specifické účely AFS (např. umožnit našim partnerským organizacím v zahraničí kontaktovat absolventy programů AFS v jejich zemích).

AFS žádným – ani placeným ani bezplatným – způsobem neposkytne shromážděné informace osobní povahy žádné třetí straně mimo naše partnerské organizace a organizace s nimi přímo spolupracující na aktivitách AFS. Nicméně, dáte-li informace tohoto typu dobrovolně k dispozici na stránkách AFS World Café, tyto mohou být sdíleny a použity ostatními a je tedy třeba počítat s možností obdržení nevyžádané pošty od různých odesilatelů. AFS v takovém případě nenese odpovědnost za to, kdo Vás s využitím těchto informací může kontaktovat. Pro využívání služby AFS World Café proto:

DOPORUČUJE NEPOSKYTOVAT VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO ANI DOMÁCÍ ADRESU.

Výjimku z výše uvedených zásad ochrany soukromí můžeme učinit pouze v případech, kde to ukládá zákon, např. na základě soudního příkazu atp.

AFS World Café

Účelem této sekce je umožnit či pomoci členům celosvětové rodiny AFS nalézt jeden druhého. Zde Vás žádáme, abyste ke kontaktování osob z adresáře přistupovali vždy obezřetně a uvážlivě. Informace zde získané pak v žádném případě nevyužívejte k jakékoli formě komerční reklamy. Za zneužití těchto informací a jeho případné následky, vyvolané třetí stranou, AFS nenese žádnou odpovědnost.

Registrace na AFS World Café: Veškeré registrace jsou zcela dobrovolné, při čemž pouze zaregistrované osoby jsou uvedeny v adresáři této sekce, AFS samo do adresáře nikoho nezadává. Není-li tedy Vámi hledaná osoba z okruhu Vašich známých z AFS v adresáři uvedena, je to z toho důvodu, že se nezaregistrovala. K identifikaci při přihlašování slouží Vaše emailová adresa.

Ochrana dat

Veškeré osobní údaje, uchovávané organizací AFS a jejími webovými stránkami, jsou ukládány v bezpečném operačním prostředí. Zabezpečená vlastní úložiště databází s omezeným přístupem jsou v současné době lokalizována ve Spojených státech a v Thajsku a přístup k nim mají pouze zaměstnanci, oficiální konzultanti a odpovědní dobrovolníci AFS. Kdokoli z nich je oprávněn použít osobní data výhradně pro účely programových operací AFS.

S ohledem na nadnárodní řešení zpracování dat v celém systému AFS mohou být Vaše osobní údaje transferovány a zpracovávány mimo území země, v níž žijete. AFS však v každém případě zajistí jejich odpovídající ochranu v souladu s tímto prohlášením o ochraně soukromí, bez ohledu na to kde jsou data zpracovávána nebo uložena. Postoupením Vašich osobních údajů AFS z Vaší strany vyslovujete s výše uvedenými postupy souhlas.

Odkazy

Tyto webové stránky www.afs.cz obsahují rovněž odkazy na jiné stránky, provozované a kontrolované třetími stranami, za jejichž obsah a praxi ochrany soukromí AFS nenese odpovědnost. Z uvedení hyperlinků k těmto jiným stránkám nelze vyvozovat ani souhlas AFS s materiály, které stránky obsahují, ani spojení s jejich provozovateli. Proto Vám doporučujeme seznámit se nejprve s jejich politikou ochrany osobních údajů, která se od naší může lišit.

Kontakt

Budete-li mít k tomuto prohlášení jakékoli dotazy nebo komentáře, kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

AFS Mezikulturní programy, o.p.s.
Jana Masaryka 44
Praha 2

T: 222 317 138
E: [email protected]