Zavítej s námi v sobotu 25. března na akci Safe Space, kde si společně s řadou zajímavých osobností posvítíme na problémy společnosti propletené naším každodenním životem. V AFS lze mezi naše priority zaškatulkovat akceptování každého jedince bez ohledu na (mezikulturní) rozdíly. Od události si proto slibujeme náhled do problémů, kterým nejen naši výměnní studenti, ale všichni z nás čelí.

Akce proběhne v Pražském Kreativním centru – sál Studio.

Program

Předběžný program a časový harmonogram:

9:00 – 9:15 Registrace
9:15 – 11:00 Martina Hezká a Helena Zitková – Klíče k bezpečnému prostředí
11:15 – 13:00 Petr Vrchota – Vyrovnávání se s imposter syndromem
13:00 – 14:00 Obědová pauza
14:00 – 15:15 Kryštof Stupka – LGBTQ = Čím si queer lidi mentálně procházejí?
15:30 – 16:45 Tereza Gregorová – Závěrečná jóga s meditací
17:00 Předpokládaný konec

Přednášky

Klíče k bezpečnému prostředí

Pojďme se společně zamyslet a popovídat si o tom, jak každý z nás může:

  • přijímat sebe sama i ostatní takoví, jací jsme 
  • navazovat a užívat si spokojené vztahy
  • vytvářet osobní prostor pro sebe i pro druhé
  • důvěřovat sám sobě i ostatním
  • být zodpovědný sám za sebe a své jednání
  • směřovat ke svému cíli
  • žít zábavně, smysluplně a užitečně

Vyrovnávání se s imposter syndromem

Žijeme v době, která na nás na všechny klade vysoké nároky v práci, v rodině i jinde. O slovo se navíc hlásí náš vnitřní kritik, který chce mít vše perfektní. Daří se ti, přicházejí úspěchy a ostatní oceňují tvou práci. Jenomže ty zatím zažíváš divný pocit, jako by ten úspěch nebyl zasloužený. Jen stěží se dokážeš pochválit. Možná tě ochromil tzv. „imposter“, syndrom podvodníka. Jak zvládnout přehnaně vysoká očekávání, které klademe sami na sebe, a pořád si v tom, co děláme, nepřipadáme dostatečně dobří? Jaké strategie efektivního učení můžeme využít, abychom nebyli paralyzovaní tímto imposterem? Pojďme to společně prozkoumat.

LGBTQ = Čím si queer lidi mentálně procházejí?

Aktivista lidských práv, právník Kryštof Stupka nás přijde obohatit v tématu čímž si queer lidi mentálně procházejí.

Závěrečná jóga s meditací

Na společné praxi nás Tereza provede meditací, dechovou technikou a ásanovou praxí, kterou zakončíme v šavasaně, v hluboké relaxaci. Účastníci budou moci pomoci této aktivity po intenzivním dni uvolnit své tělo a mysl (90 min). Meditace proběhne v prostorách sportovního centra YMCA a není potřeba si nosit vlastní jogamatku.

Řečníci

hezka_safe

Mgr. Mgr. Martina Hezká a Mgr. Helena Zitková, Ph.D.

Mgr. Martina Hezká je učitelka na prvním stupni základní školy. Spolupracuje s Katedrou anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice jako mentor odborných praxí budoucích učitelů. Působí také jako lektorka kurzů dalšího vzdělávání učitelů v oblasti inovativních metod.

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice, kde připravuje budoucí učitele anglického jazyka na jejich profesní dráhu. Dosáhla nejvyššího stupně pedagogického vzdělaní a dlouhodobě působí jako lektorka dalšího vzdělávaní učitelů.

vrchota_safe

Petr Vrchota

Jsem energický člověk, který se snadno nadchne do práce s lidmi nad smysluplnými projekty. Baví mě improvizace, kritické přemýšlení a rozvíjení lidského potenciálu. Rád podněcuji v ostatních nadšení, kreativitu a motivaci pro práci. Nejvíce mě uspokojuje, když ukončím nějakou činnost, která měla pozitivní dopad. Poznal jsem rozmanité kouty světa a mluvil s různými lidmi a při svých pobytech jsem si uvědomil jednu věc. Děti po celém světě touží po pozornosti, lásce a péči a jsou lačné po vědění. Záleží na nás dospělých, jestli jejich potenciál necháme vyrůst. Ještě před několika lety jsem byl rozhodnutý, že se kariérně vydám cestou diplomacie. Pak jsem si zakusil studium v Mexiku, vyzkoušel práci v mezinárodních institucích a věnoval se vzdělávání dospělých. Působil jsem jako asistent v hodinách angličtiny na univerzitě v Indonésii a učil děti a mládež v tamních venkovských oblastech. Tehdy mi docvaklo, že vzdělávání se chci věnovat naplno a objevovat s dětmi jejich silné stránky i v České republice. Absolvoval jsem pedagogický výcvik Učitel naživo a už přes 4 roky působím jako průvodce ve ScioŠkole, nejprve v Praze v Nuslích a nyní v nově otevřené škole v Kolíně.

safe_krystof

Kryštof Stupka

Kryštof je český delegát pro mládež OSN, právník a aktivista zaměřující se na lidská práva, klimatickou krizi a rovnost LGBTQ+. Ve své advokacii přináší Gen-Z a queer perspektivy do tradičně patriarchálních a gerontokratických prostorů, nedávno byl jmenován vůbec nejmladším členem Výboru vlády ČR pro práva LGBTQ+.

Kryštof vystudoval magisterské studium práv na SciencesPo Paris s hlavním zaměřením na právo EU a právo lidských práv. Během svého studia se zaměřuje na správu lidských práv a klimatickou krizi. Kryštof napsal svou diplomovou práci na téma upadnutí práv LGBTQ+ v Maďarsku a role EU. Kryštof se posledních devět let věnuje dobrovolnictví především v mládežnických nevládních organizacích, ale absolvoval také stáž v Evropském parlamentu a stáž v české vládě.

gregorova_safe

Tereza Gregorová

Tereza je lektorkou jógy a józe se věnuje již 7 let. Poslední půl roku byla v Jižní Americe, kde si dělala Advanced Yoga Teacher Training a strávila několik týdnů v meditačním a jógovém centru v Mexiku, které vychází z původní tradice Hatha Jógy.

„Jóga pro mě není jenom o fyzickém pohybu. O vnímání dechu. Je o vnímání sebe v celistvosti v přítomném okamžiku. O kultivování laskavosti k sobě i ke všemu okolo nás. O vnímání něčeho, co nás přesahuje a co nás spojuje. Čím déle se tomuto učení věnuji, tím víc vnímám jeho moudrost a jemné změny v každodenním životě, které nám může přinést.“

Kontakt

 Simona Horňáček

AFS dobrovolnice
M: 722 947 691
E: [email protected]
www.afs.cz