AFS studenti jsou na svůj program připravováni partnerskou kanceláří AFS ve své domovské zemi. Před příjezdem absolvují víkendový přípravný seminář, kde se dozví základní informace o tom, co od pobytu očekávat a jak přistupovat k setkání se s novou, odlišnou kulturou.

Před příjezdem zároveň obdrží informační brožuru z naší kanceláře a jsou motivováni k tomu, aby se co nejdříve ještě v domovské zemi začali učit alespoň základy českého jazyka a zároveň se snažili co nejvíce zdokonalit v angličtině, která je pro ně z počátku hlavním komunikačním jazykem.

Hned po příjezdu obdrží od nás materiály k výuce češtiny a na prvním popříjezdovém soustředění také podepisují pravidla AFS.

Zde máte k nahlédnutí: