• Jaká je vaše odpovědnost za studenta, jakou má AFS a vlastní rodina studenta?
  • Je možné se studentem cestovat do zahraničí?
  • Jaká pravidla musí student během programu dodržovat?

Všechny tyto informace naleznete v následujících sekcích a nebo přímo v příručce pro hostitelské rodiny (příručka pro hostitelské rodiny asijských studentů), která je ke stažení jako pdf.

Povinná školní docházka je stěžejní součástí pobytu zahraničního studenta na programu AFS! Školám je vřele doporučeno, aby student absolvoval výuku se svou kmenovou třídou v plném rozsahu, popřípadě s drobnými výjimkami s přihlédnutím k jeho jazykovým schopnostem. Můžete si stáhnout výukový plán studenta po jednotlivých měsících. Je v něm zaznamenáno, jakých dovedností by měl v jednotlivých měsících student dosahovat a jsou zde zodpovězeny základní otázky, které se týkají školní docházky a fungování studenta ve škole. Dokument obsahuje i další informace, výukový plán naleznete od strany 6.

Dokument ke stažení

Pro zahraničního studenta platí školní řád stejně jako pro české děti, proto každá zameškaná hodina musí být řádně omluvena v omluvném listě hostitelskou rodinou (i když je studentovi již 18 let). Zároveň je takto vázán také pravidly AFS, a proto mohou být časté absence důvodem k vyloučení studenta z programu AFS.