Basic information about Czechia

  1. About the culture

  2. About the school

  3. About the people

  4. About the language

Find our more...

Reasons for spending exchange year in Czechia

CREATE_CHANGE

Formuj změnu

Změň svět změnou myšlení lidí. Pomáhej studentům programů AFS a členům tvé komunity poznat a těžit z rozdílnosti světových kultur.

CREATE_COMMUNITY

Formuj komunitu

Přidej se k celosvětové komunitě lidí, kteří mění svět kolem sebe a sdílejí podobné zájmy jako ty. Buď hybatelem změn ve svém okolí.

CREATE_YOURSELF

Formuj sebe

Získej díky mezikulturní spolupráci praktické dovednosti, které uplatníš ve svém pracovním i soukromém životě.

CREATE_FUTURE

Formuj budoucnost

Veď různé týmy doma nebo kdekoli na světě a podporuj mezikulturní porozumění pro udržitelný rozvoj.

GOAL4

Globální cíl #4:

Kvalitní vzdělávání

Zajistit rovný přístup a kvalitu vzdělávání pro všechny a podporovat celoživotní vzdělávání

Cíl #4 se zaměřuje na vědomosti a dovednosti nezbytné k prosazování „udržitelného rozvoje“ a „udržitelného životního stylu, lidských práv, genderové rovnosti, propagaci kultury míru a nenásilí, globálního občanství a ocenění kulturní diverzity a významu kultury pro udržitelný rozvoj“.

Více
GOAL16

Globální cíl #16

Mír, spravedlnost a silné instituce

Podporovat spravedlivé, mírové a inkluzivní společnosti

Cíl #16 se zaměřuje na tři hlavní oblasti: podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních.

Více

Interested? Apply now

Contact AFS in your country to find a program that is right for you. Start your intercultural adventure by visiting the AFS website for your country. Get in touch with the staff and volunteers. They will be happy to answer any other questions and help you apply for a program in Czechia.

Find AFS in your country