Už mnoho let je pro naši AFS dobrovolnickou skupinu Liberecko pět dní v půlce září velice hektická doba. V Jičíně se totiž koná festival „Jičín – město pohádky“, a to je naše největší PR akce. Naši dobrovolníci v zámeckém parku postaví AFS stan, kde se střídáme a snažíme kolemjdoucí zaujmout a povědět jim něco o naší organizaci, kdo jsme a co děláme.

Letos jsme měli štěstí a přálo nám počasí, a tak se do parku zalitého sluncem vydalo dost lidí. Barevný stan byl viditelný už od brány a všichni, kdo šli kolem, zvědavě nakukovali. Dospělé jsme zaujali multikulturním kvízem. Většinou se ho báli, ale nechali se přesvědčit a potom byli překvapeni, kolik toho vlastně znají. Za odměnu dostali naše letáky o hoštění, vysílání studentů, dobrovolnictví a k tomu fůru informací. Starší děti, které je doprovázely, určovaly vlajky nebo si dělaly pohádkový kvíz. Ten vytvořila naše dobrovolnice Káťa. Těm nejmenším jsme četli pohádky. V sobotu chodilo nejvíce lidí, a i když nás na stánku bylo šest, pořád jsme měli co dělat. A nepřekonatelný byl Adam. Večer už jsme byli úplně umluvení. Ale čekala nás odměna: šli jsme na koncert skupiny Jelen na Jičínském náměstí a na závěr viděli krásný ohňostroj.

A teď si jen držíme palce, aby se naše snažení projevilo a získali jsme nové hostitelské rodiny, nadšené dobrovolníky a studenty, kteří budou chtít vyjet do zahraničí.

Hela Hronová, dlouholetá dobrovolnice za dobrovolnickou skupinu Liberecko