Po důkladném zvážení současné situace AFS učinilo velmi obtížné, ale nezbytné rozhodnutí. V sobotu 14. března 2020 jsme ukončili všechny, právě probíhající, studijní programy a začali s procesem okamžité repatriace studentů. Věříme, že je v nejlepším zájmu účastníků našich programů být v těchto nejistých dobách se svou rodinou a nejbližšími.

Celá síť AFS partnerských kanceláří nepřetržitě pracuje, aby zajistila, co nejbezpečnější a nejrychlejší cestu studentům zpět do rodné země. Každý účastník, který se z jakéhokoliv důvodu nemůže navrátit, zatím zůstane ve své hostitelské zemi, a to s plnou podporou AFS, dokud vycestování do rodné země studenta nebude opět možné.

Nejčastěji kladené dotazy

AFS předčasně ukončilo všechny, právě probíhající, studijní programy ve školním roce 2019/2020, jelikož jsme pevně přesvědčeni, že je v nejlepším zájmu našich účastníků, aby byli během této těžké situace zpět se svými rodinami a nejbližšími.

Aktuální vývoj pandemie ztěžuje plánování a možnosti vytváření případných scénářů do budoucna. Vlády jednotlivých zemí se uchylují k částečnému/úplnému uzavření hranic a vydávají opatření omezující volný pohyb osob. Nespočet zemí zastavilo prezenční výuku na školách.

S ohledem na tyto fakta, jsme se po důkladném zvážení situace rozhodli ukončit programy a bezpečně studenty dopravit zpět do svých domovů. V následujících dnech budeme úzce spolupracovat s každým účastníkem a rodinou, abychom zajistili, co nejbezpečnější návrat do rodné země studenta. AFS bude i nadále poskytovat veškerou podporu všem studentům, kterým nebude umožněno (z různých důvodů) se navrátit do rodné země. Tito studenti zůstanou v bezpeční domova jejich hostitelské rodiny.

Jsme silně přesvědčeni, že dokážeme všechny studenty vrátit do rodné země, co nejbezpečnějším možným způsobem. Veškeré lety proběhnou v souladu s pokyny a doporučeními mezinárodních organizací, jako je Světová zdravotní organizace, a v souladu s jednotlivými nařízeními vlád konkrétních zemí.

Jednotlivá oficiální prohlášení

Vyjádření AFS k 15. 3. 2020

AFS Intercultural programs pěčlivě monitoruje současnou situaci s COVID-19 a s tím související vydaná opatření a nařízení…

Přečíst celé vyjádření

Vyjádření AFS k 10. 3. 2020

S ohledem na vývoj situace v souvislosti s rozšířením koronaviru (COVID-19) a vydaná nařízení Ministerstvem zdravotnictví…

Přečíst celé vyjádření

Vyjádření AFS k 5. 3. 2020

Případy nákazy koronavirem (COVID-19) se téměř denně objevují v nových zemích, včetně České republiky a řady zemí, kde AFS působí…

Přečíst celé vyjádření