Aktuální stav vzdělávacích programů AFS v kontextu celosvětové situace – 11. 11. 2021

S ohledem na poslední vývoj situace v souvislosti se šířením koronaviru AFS až do odvolání omezilo mobility zahraničních studentů aktuálně na hostitelském programu v České republice. Studentům nebudou umožněny cesty do zahraničí, pakliže nebudou organizované jejich vlastní hostitelskou rodinou. Cestování po republice nedoporučujeme.

Prezenční soustředění tento rok zatím nerušíme, je však možné, pakliže by se situace zhoršovala či by vládní nařízení tak definovaly, soustředění proběhnou online. Doba je stále složitá a předvídat je téměř nemožné. Naší prioritou zůstává bezpečnost studentů, jejich hostitelských rodin, zaměstnanců i dobrovolníků.

Za AFS Mezikulturní programy, o.p.s

Klára Kutišová


První měsíc školního roku 2021/22 téměř za námi – 31. 8. 2021

Od července 2021 postupně přilétají zahraniční studenti do České republiky a také odjíždí čeští středoškoláci na svůj pobyt do zahraničí. Přes veškeré výzvy dnešního světa se nám daří splnit podmínky mezinárodní mobility, a realizovat tak hostitelský i vysílací program.

Děkujeme všem za důvěru v AFS a podporu, které nám pomáhají zvládat složité situace posledního roku.

Za AFS Mezikulturní programy, o.p.s

Klára Kutišová


Aktuální stav vzdělávacích programů AFS v kontextu celosvětové situace – 10. března 2021

V rámci aktuálních doporučení a nařízení vlády ČR bychom Vás rádi informovali, že naše vzdělávací programy, byť v omezené míře a někdy s časovými posuny, jsou zachovány a drtivá většina studentů odjíždí na svůj program dle plánu.

V rámci celosvětové sítě AFS je Česká republika bohužel jednou z velmi mála, kde jsou všechny školy stále zavřené a fungují v online režimu. Přesto se nám daří hostitelský program realizovat a podpořit hoštěné studenty a jejich rodiny v této velmi náročné situaci.

V současné době všichni zaměstnanci pracují v omezeném režimu ze svých domovů. Pro detailní informace ohledně programů, prosím, kontaktujete koordinátorky.

Děkujeme všem za trvalou důvěru a podporu AFS.

Z AFS Mezikulturní programy o.p.s.,

Klára Kutišová


Aktuální stav vzdělávacích programů AFS v kontextu celosvětové situace – 24. ledna 2021

Přes všechna vládní opatření AFS Mezikulturní programy, o.p.s. stále pokračuje ve svém fungování a v naplňování svého poslání.

Pandemie se v podzimních měsících 2020 projevila v podobě opožděných odletů a příletů ve velké většině zemí, kde AFS má svou kancelář. Studenti z Čech odjeli v průběhu třech měsíců a drtivá většina zahraničních studentů do České republiky přijela v polovině září.

Hoštění studenti jsou zapojeni v online výuce stejně jako mnozí čeští studenti v jiných zemích. Díky podpoře zapojených škol a dobrovolníků se nám daří zajistit programovou podporu i v těchto velmi ztížených podmínkách. Od ledna letošního roku až do března probíhají naplánované odlety českých středoškoláků do zahraničí a koncem ledna, pakliže migrační legislativa dovolí, očekáváme skupinku zahraničních středoškoláků. 

AFS celosvětově pracuje v omezeném režimu, nicméně díky mimořádnému nasazení zaměstnanců a dobrovolníků se nám daří udržet  celosvětovou vzdělávací organizaci relativně stabilní.  

Z AFS Mezikulturní programy o.p.s.,

Klára Kutišová


Aktuální stav vzdělávacích programů AFS v kontextu celosvětové situace – 9. září 2020

Po jarním otřesu, kdy se předčasně ukončily všechny vzdělávací programy, AFS během letních měsíců postupně začalo otevírat jednotlivé programy do vybraných zemích. V daném momentě je většina programů otevřená nebo se v brzké době otevře. Složitá situace zůstává v některých zemích Jižní Ameriky a v USA, kde jsou programy buď stále uzavřeny nebo je objem studentů citelně snížen.

Konec léta a začátek podzimu v České republice je ve znamení odletů českých středoškoláků v drtivé většině do evropských zemí a příletů zahraničních studentů do České republiky. AFS v České republice tedy s podporou svých dobrovolníků, hostitelských rodin a hostitelských škol pokračuje ve své činnosti a směle plánuje zdravější rok 2021.

Z AFS Mezikulturní programy o.p.s.,

Klára Kutišová


Po důkladném zvážení současné situace AFS učinilo velmi obtížné, ale nezbytné rozhodnutí. V sobotu 14. března 2020 jsme ukončili všechny, právě probíhající, studijní programy a začali s procesem okamžité repatriace studentů. Věříme, že je v nejlepším zájmu účastníků našich programů být v těchto nejistých dobách se svou rodinou a nejbližšími.

Celá síť AFS partnerských kanceláří nepřetržitě pracuje, aby zajistila, co nejbezpečnější a nejrychlejší cestu studentům zpět do rodné země. Každý účastník, který se z jakéhokoliv důvodu nemůže navrátit, zatím zůstane ve své hostitelské zemi, a to s plnou podporou AFS, dokud vycestování do rodné země studenta nebude opět možné.

Nejčastěji kladené dotazy

AFS předčasně ukončilo všechny, právě probíhající, studijní programy ve školním roce 2019/2020, jelikož jsme pevně přesvědčeni, že je v nejlepším zájmu našich účastníků, aby byli během této těžké situace zpět se svými rodinami a nejbližšími.

Aktuální vývoj pandemie ztěžuje plánování a možnosti vytváření případných scénářů do budoucna. Vlády jednotlivých zemí se uchylují k částečnému/úplnému uzavření hranic a vydávají opatření omezující volný pohyb osob. Nespočet zemí zastavilo prezenční výuku na školách.

S ohledem na tyto fakta, jsme se po důkladném zvážení situace rozhodli ukončit programy a bezpečně studenty dopravit zpět do svých domovů. V následujících dnech budeme úzce spolupracovat s každým účastníkem a rodinou, abychom zajistili, co nejbezpečnější návrat do rodné země studenta. AFS bude i nadále poskytovat veškerou podporu všem studentům, kterým nebude umožněno (z různých důvodů) se navrátit do rodné země. Tito studenti zůstanou v bezpeční domova jejich hostitelské rodiny.

Jsme silně přesvědčeni, že dokážeme všechny studenty vrátit do rodné země, co nejbezpečnějším možným způsobem. Veškeré lety proběhnou v souladu s pokyny a doporučeními mezinárodních organizací, jako je Světová zdravotní organizace, a v souladu s jednotlivými nařízeními vlád konkrétních zemí.

Jednotlivá oficiální prohlášení

Vyjádření AFS k 6. 5. 2020

Since March, when COVID-19 forced AFS to suspend study abroad programs, many AFSers have been wondering if and when our…

Přečíst celé vyjádření

Vyjádření AFS k 15. 3. 2020

AFS Intercultural programs pěčlivě monitoruje současnou situaci s COVID-19 a s tím související vydaná opatření a nařízení…

Přečíst celé vyjádření

Vyjádření AFS k 10. 3. 2020

S ohledem na vývoj situace v souvislosti s rozšířením koronaviru (COVID-19) a vydaná nařízení Ministerstvem zdravotnictví…

Přečíst celé vyjádření

Vyjádření AFS k 5. 3. 2020

Případy nákazy koronavirem (COVID-19) se téměř denně objevují v nových zemích, včetně České republiky a řady zemí, kde AFS působí…

Přečíst celé vyjádření