Partnerská síť AFS kanceláří pracuje na znovu obnovení studijních programů v druhé polovině roku 2020, a to do zemí, ve kterých to bezpečnostní situace a vládní nařízení dovolí. Celosvětově sledujeme vývoj podmínek pro jednotlivé země a stále platí, že bezpečnost našich účastníků zůstává hlavní prioritou. Oficiální prohlášení od AFS International si můžete přečíst pomocí tohoto odkazu.


Po důkladném zvážení současné situace AFS učinilo velmi obtížné, ale nezbytné rozhodnutí. V sobotu 14. března 2020 jsme ukončili všechny, právě probíhající, studijní programy a začali s procesem okamžité repatriace studentů. Věříme, že je v nejlepším zájmu účastníků našich programů být v těchto nejistých dobách se svou rodinou a nejbližšími.

Celá síť AFS partnerských kanceláří nepřetržitě pracuje, aby zajistila, co nejbezpečnější a nejrychlejší cestu studentům zpět do rodné země. Každý účastník, který se z jakéhokoliv důvodu nemůže navrátit, zatím zůstane ve své hostitelské zemi, a to s plnou podporou AFS, dokud vycestování do rodné země studenta nebude opět možné.

Nejčastěji kladené dotazy

AFS předčasně ukončilo všechny, právě probíhající, studijní programy ve školním roce 2019/2020, jelikož jsme pevně přesvědčeni, že je v nejlepším zájmu našich účastníků, aby byli během této těžké situace zpět se svými rodinami a nejbližšími.

Aktuální vývoj pandemie ztěžuje plánování a možnosti vytváření případných scénářů do budoucna. Vlády jednotlivých zemí se uchylují k částečnému/úplnému uzavření hranic a vydávají opatření omezující volný pohyb osob. Nespočet zemí zastavilo prezenční výuku na školách.

S ohledem na tyto fakta, jsme se po důkladném zvážení situace rozhodli ukončit programy a bezpečně studenty dopravit zpět do svých domovů. V následujících dnech budeme úzce spolupracovat s každým účastníkem a rodinou, abychom zajistili, co nejbezpečnější návrat do rodné země studenta. AFS bude i nadále poskytovat veškerou podporu všem studentům, kterým nebude umožněno (z různých důvodů) se navrátit do rodné země. Tito studenti zůstanou v bezpeční domova jejich hostitelské rodiny.

Jsme silně přesvědčeni, že dokážeme všechny studenty vrátit do rodné země, co nejbezpečnějším možným způsobem. Veškeré lety proběhnou v souladu s pokyny a doporučeními mezinárodních organizací, jako je Světová zdravotní organizace, a v souladu s jednotlivými nařízeními vlád konkrétních zemí.

Jednotlivá oficiální prohlášení

Vyjádření AFS k 6. 5. 2020

Since March, when COVID-19 forced AFS to suspend study abroad programs, many AFSers have been wondering if and when our…

Přečíst celé vyjádření

Vyjádření AFS k 15. 3. 2020

AFS Intercultural programs pěčlivě monitoruje současnou situaci s COVID-19 a s tím související vydaná opatření a nařízení…

Přečíst celé vyjádření

Vyjádření AFS k 10. 3. 2020

S ohledem na vývoj situace v souvislosti s rozšířením koronaviru (COVID-19) a vydaná nařízení Ministerstvem zdravotnictví…

Přečíst celé vyjádření

Vyjádření AFS k 5. 3. 2020

Případy nákazy koronavirem (COVID-19) se téměř denně objevují v nových zemích, včetně České republiky a řady zemí, kde AFS působí…

Přečíst celé vyjádření