Aktuální stav vzdělávacích programů AFS v kontextu celosvětové situace – 10. března 2021

V rámci aktuálních doporučení a nařízení vlády ČR bychom Vás rádi informovali, že naše vzdělávací programy, byť v omezené míře a někdy s časovými posuny, jsou zachovány a drtivá většina studentů odjíždí na svůj program dle plánu.

V rámci celosvětové sítě AFS je Česká republika bohužel jednou z velmi mála, kde jsou všechny školy stále zavřené a fungují v online režimu. Přesto se nám daří hostitelský program realizovat a podpořit hoštěné studenty a jejich rodiny v této velmi náročné situaci.

V současné době všichni zaměstnanci pracují v omezeném režimu ze svých domovů. Pro detailní informace ohledně programů, prosím, kontaktujete koordinátorky.

Děkujeme všem za trvalou důvěru a podporu AFS.

Z AFS Mezikulturní programy o.p.s.,

Klára Kutišová


Aktuální stav vzdělávacích programů AFS v kontextu celosvětové situace – 24. ledna 2021

Přes všechna vládní opatření AFS Mezikulturní programy, o.p.s. stále pokračuje ve svém fungování a v naplňování svého poslání.

Pandemie se v podzimních měsících 2020 projevila v podobě opožděných odletů a příletů ve velké většině zemí, kde AFS má svou kancelář. Studenti z Čech odjeli v průběhu třech měsíců a drtivá většina zahraničních studentů do České republiky přijela v polovině září.

Hoštění studenti jsou zapojeni v online výuce stejně jako mnozí čeští studenti v jiných zemích. Díky podpoře zapojených škol a dobrovolníků se nám daří zajistit programovou podporu i v těchto velmi ztížených podmínkách. Od ledna letošního roku až do března probíhají naplánované odlety českých středoškoláků do zahraničí a koncem ledna, pakliže migrační legislativa dovolí, očekáváme skupinku zahraničních středoškoláků. 

AFS celosvětově pracuje v omezeném režimu, nicméně díky mimořádnému nasazení zaměstnanců a dobrovolníků se nám daří udržet  celosvětovou vzdělávací organizaci relativně stabilní.  

Z AFS Mezikulturní programy o.p.s.,

Klára Kutišová


Aktuální stav vzdělávacích programů AFS v kontextu celosvětové situace – 9. září 2020

Po jarním otřesu, kdy se předčasně ukončily všechny vzdělávací programy, AFS během letních měsíců postupně začalo otevírat jednotlivé programy do vybraných zemích. V daném momentě je většina programů otevřená nebo se v brzké době otevře. Složitá situace zůstává v některých zemích Jižní Ameriky a v USA, kde jsou programy buď stále uzavřeny nebo je objem studentů citelně snížen.

Konec léta a začátek podzimu v České republice je ve znamení odletů českých středoškoláků v drtivé většině do evropských zemí a příletů zahraničních studentů do České republiky. AFS v České republice tedy s podporou svých dobrovolníků, hostitelských rodin a hostitelských škol pokračuje ve své činnosti a směle plánuje zdravější rok 2021.

Z AFS Mezikulturní programy o.p.s.,

Klára Kutišová


Po důkladném zvážení současné situace AFS učinilo velmi obtížné, ale nezbytné rozhodnutí. V sobotu 14. března 2020 jsme ukončili všechny, právě probíhající, studijní programy a začali s procesem okamžité repatriace studentů. Věříme, že je v nejlepším zájmu účastníků našich programů být v těchto nejistých dobách se svou rodinou a nejbližšími.

Celá síť AFS partnerských kanceláří nepřetržitě pracuje, aby zajistila, co nejbezpečnější a nejrychlejší cestu studentům zpět do rodné země. Každý účastník, který se z jakéhokoliv důvodu nemůže navrátit, zatím zůstane ve své hostitelské zemi, a to s plnou podporou AFS, dokud vycestování do rodné země studenta nebude opět možné.

Nejčastěji kladené dotazy

AFS předčasně ukončilo všechny, právě probíhající, studijní programy ve školním roce 2019/2020, jelikož jsme pevně přesvědčeni, že je v nejlepším zájmu našich účastníků, aby byli během této těžké situace zpět se svými rodinami a nejbližšími.

Aktuální vývoj pandemie ztěžuje plánování a možnosti vytváření případných scénářů do budoucna. Vlády jednotlivých zemí se uchylují k částečnému/úplnému uzavření hranic a vydávají opatření omezující volný pohyb osob. Nespočet zemí zastavilo prezenční výuku na školách.

S ohledem na tyto fakta, jsme se po důkladném zvážení situace rozhodli ukončit programy a bezpečně studenty dopravit zpět do svých domovů. V následujících dnech budeme úzce spolupracovat s každým účastníkem a rodinou, abychom zajistili, co nejbezpečnější návrat do rodné země studenta. AFS bude i nadále poskytovat veškerou podporu všem studentům, kterým nebude umožněno (z různých důvodů) se navrátit do rodné země. Tito studenti zůstanou v bezpeční domova jejich hostitelské rodiny.

Jsme silně přesvědčeni, že dokážeme všechny studenty vrátit do rodné země, co nejbezpečnějším možným způsobem. Veškeré lety proběhnou v souladu s pokyny a doporučeními mezinárodních organizací, jako je Světová zdravotní organizace, a v souladu s jednotlivými nařízeními vlád konkrétních zemí.

Jednotlivá oficiální prohlášení

Vyjádření AFS k 6. 5. 2020

Since March, when COVID-19 forced AFS to suspend study abroad programs, many AFSers have been wondering if and when our…

Přečíst celé vyjádření

Vyjádření AFS k 15. 3. 2020

AFS Intercultural programs pěčlivě monitoruje současnou situaci s COVID-19 a s tím související vydaná opatření a nařízení…

Přečíst celé vyjádření

Vyjádření AFS k 10. 3. 2020

S ohledem na vývoj situace v souvislosti s rozšířením koronaviru (COVID-19) a vydaná nařízení Ministerstvem zdravotnictví…

Přečíst celé vyjádření

Vyjádření AFS k 5. 3. 2020

Případy nákazy koronavirem (COVID-19) se téměř denně objevují v nových zemích, včetně České republiky a řady zemí, kde AFS působí…

Přečíst celé vyjádření