Členové klubu odborných školitelů mají možnost zároveň být součástí Evropského klubu školitelů, takzvaného EPOT (European Pool of Trainers). Ať už jde o skutečně ostřílené dobrovolníky, kteří mají léta školitelské praxe, nebo spíše školitele méně zkušené, EPOT dává všem z nich mnoho příležitostí. Mohou působit na školeních a vzdělávacích akcích pořádaných Evropskou federací pro mezikulturní vzdělávání (EFIL) nebo aktivitách členských organizací EFIL. Takových možností se většinou vyskytne hned několik za měsíc.

Já jsem se stala členkou EPOT na jaře 2017 a to poté, co jsem absolvovala školení pro školitele pořádané právě EFIL a vedené školiteli z Evropského klubu školitelů. Díky školení pro školitele jsem posílila své sebevědomí a dospěla k rozhodnutí, že bych chtěla školit na mezinárodní úrovni, ne pouze v rámci Česka. Jazyková bariéra mi příliš problémů nedělá, ale jde spíše o výzvu ze strany rozdílnosti dobrovolníků.

Šance školit v zahraničí jsem využila během loňského léta na dobrovolnickém summitu v Norsku, který nesl téma Vzdělávání proti extremismu. Koná se na různá témata každým rokem v létě a vzhledem k tomu, že jde o největší vzdělávací akci v rámci evropské sítě AFS, bylo nás školitelů loni celkem 11, každý školitel pak připravoval „své“ workshopy. Mohlo by se tedy zdát, že budou všichni pracovat samostatně, připraví si to své, odškolí a odjedou. To je ale daleko od pravdy.

Příprava na summit trvá měsíce a to především proto, že vše probíhá v rámci celého týmu – společné hovory a inspirace, zpětná vazba na již vytvořené aktivity a programy jednotlivých školení a celkové naladění na stejnou vlnu. Pro mě osobně byly pak neuvěřitelně silné a přínosné momenty již na místě summitu, kde jsme si navzájem pomáhali doladit poslední detaily svých školení. Každý mohl přispět svou zkušeností nebo nápadem. Pokud jste si během příprav nebyli jistí nějakou částí svého školení, zašli jste za kýmkoliv z týmu a probrali, co by mohlo fungovat a jak. Protože atmosféra byla taková, že ačkoliv měl každý „svá“ školení, chtěl, aby se vydařila i školení ostatních. Aby pocit, že se něco nového dozvěděli a naučili, měli nejen účastníci summitu, ale i školitelé.

A to je právě přínos členství v EPOT a výhoda rozmanitosti jeho školitelů. Díky pestrosti našich zkušeností – jak do délky, tak i typu – a zároveň společnému cíli, se dokážeme navzájem inspirovat a posouvat se dál.

Michaela Svobodová, dlouhodobá členka klubu školitelů AFS