Vážení přátelé,

po dlouhém období zimy konečně přichází jaro. Zdálo by se, že jaro je příslibem znovuzrození, všechno raší a ve vzduchu je cítit nadějná svěží energie prosluněná nesmělými paprsky ještě ospalého slunce.

Ve skutečnosti je to tak, že základ byl položen již v letech předešlých. Tak jako se zahrada připravuje na další sezónu již na podzim, stejně i v AFS na jaře pracujeme s tím, co jsme zaseli v roce předešlém.

Je mi potěšením se s Vámi podělit o poslední novinky ze života vzdělávací organizace AFS. Mám radost, že přes veškeré výzvy, které 21. století přináší, se zájem veřejnosti o vzdělávání, jeho kvalitu zvyšuje. A co víc, zájem o poznávání nového a učení se jeden od druhého stále nabývá na síle. Považuji to za výraz rostoucí míry participace rodičů, středoškoláků i dalších aktérů na rozvoji svobodomyslné, demokratické a globálně zodpovědné společnosti.

V tomto čísle se dočtete, jaké to je hostit japonskou studentku, a získáte vhled do 4. konference Vzdělání pro život. Své zážitky ze studijního pobytu v ČR nám sdělila turecká studentka Kardelen a mimo to se také dozvíte, jak AFS pečuje o soft skills dobrovolníků.

Přeji Vám krásné jarní dny.

Srdečně

Klára Kutišová