Zpět

Typ programu

Délka programu

Začátek / Konec programu

Cena

Dostupnost programu

Více informací

Roční programokolo 10 měsícůzáří 2017 -
červenec 2018
194.000 Kčaktuálně není v nabídce

otevřít +

Věk v době nástupu na program:

14 roků 6 měsíců - 17 roků 9 měsíců

Jazyková vybavenost: základní znalost tamního či anglického jazyka výhodou

Termín pro přihlášení: do 27. března 2017

Stipendijní programokolo 10 měsícůzáří 2017 -
červenec 2018
156.000 Kčaktuálně není v nabídce

otevřít +

Věk v době nástupu na program:

14 roků 6 měsíců - 17 roků 9 měsíců

Jazyková vybavenost: dle podmínek výběrového řízení

Termín pro přihlášení: do 15. dubna 2017.
Výše stipendia je 38.000 Kč.
Účastnický poplatek za stipendijní program je 156.000,-Kč.
Vzhledem ke krátké časové dotaci nebude probíhat výběrové řízení a přihlásit se může každý student, který splňuje věkové požadavky.

Semestrální programokolo 5 měsícůzáří 2017 -
leden 2018
134.000 Kčaktuálně není v nabídce

otevřít +

Věk v době nástupu na program:

14 roků 6 měsíců - 17 roků 9 měsíců

Jazyková vybavenost: základní znalost tamního či anglického jazyka výhodou

Termín pro přihlášení: do 27. března 2017

Trimestrální programokolo 3 měsícůzáří 2017 -
listopad 2017
98.000 Kčaktuálně není v nabídce

otevřít +

Věk v době nástupu na program:

14 roků 6 měsíců - 17 roků 9 měsíců

Jazyková vybavenost: základní znalost tamního či anglického jazyka výhodou

Termín pro přihlášení: do 27. března 2017

Studenti musí mít před odjezdem na program minimálně dva roky výuky francouzštiny.

Nedílnou součástí tříměsíčního programu ve Francii je i závěrečné soustředění v Bruselu.

Francie je mnohem víc, než Paříž. Každý region má svůj vlastní půvab, kuchyni a dokonce I nářečí. Ať už se jedná o zasněžené hory, slunečné pláže nebo …. venkov, Francii stojí za to objevit!

Vízová povinnost

Studenti, kteří se účastní programu v zemích Evropské unie, nemají vízovou povinnost. Po příjezdu do hostitelské země je ale třeba nahlásit se k dlouhodobému pobytu. Přihlášení zajišťuje hostitelská kancelář ve spolupráci s hostitelskou rodinou.

Životní styl

Francouzi jsou velmi hrdí na svůj jazyk, kulturu, dědictví a národ, ale mají také zajem dozvědět se o jiných zemích. Očekávejte spoustu otázek o historii, zvycích a v neposlední řadě o politické scéně naší země. Francouzi se rádi smějí a žertují, mohou si dělat legraci z toho, jakým přízvukem cizinci mluví francouzsky nebo ze zvyků, které jsou pro ně neznámé. Nejsou nepřátelští, je to jen součást jejich kultury. Žena tradičně pečuje o děti a spravuje domácnost, zatímco muž je více zaneprázdněn prací mimo domov. Otec je autorita s velkým respektem. Ve velkých městech tento tradiční model pomalu ustupuje. Je skvělé, že většina AFS studentů je umístěna ve venkovských oblastech, kde se mohou s touto tradiční rodinnou strukturou stále setkat. V rodině se od dětí očekává, že se budou aktivně podílet na chodu domácnosti (nabídnou pomoc s domácími pracemi či při společné rodinné aktivitě). Ve Francii je obvyklé vyjadřovat své pocity, zejména spokojenost a vděčnost. Většina francouzských rodin, tedy i rodin hostitelských, vlastní domácí zvířata. Přestože ve Francii se nesmí kouřit v restauracích a veřejných protorách, kuřácké rodiny stále nejsou výjimkou. Francouzi, známí labužníci, považují čas strávený u stolu za velmi důležitý. Pokud máte speciální jídelní návyky či potřeby, je třeba na ně upozornit v přihlášce. Hostitelské rodiny ve Francii, stejně jako všechny AFS hostitelské rodiny na celém světě, jsou dobrovolníci a nedostávají žádné peníze. Otevírají svůj domov pro studenty, aby jim ukázaly život ve své komunitě a kultuře, a zároveň i obohatily vlastní rodinný život.

Vzdělávací systém

Škola je tím nejlepším místem, kde se setkáte s novými lidmi a najdete své nové přátele. Kurzy na francouzském lyceu (střední škola), mohou být těžší než jste zvyklí. Některé předměty, zejména matematika a přírodní vědy jsou vyučovány odlišně. Vztah učitele a studenta je zcela formální. Školní den začíná v 8:15 ráno a končí kolem 17 až 18 hodiny večer. Škola probíhá také v sobotu dopoledne. Školní rok je rozdělen do sedmi týdenních semestrů oddělených prázdninami na konci října, v polovině prosince, v polovině února a dubna. Studenti jsou zapsáni buď do Première (10. stupeň), Séconde (11. stupeň), nebo Terminale (poslední rok), a to v závislosti na jejich věku, školním vzdělání a znalosti francouzského jazyka. Studenti s omezenou znalostí francouzštiny budou pravděpodobně umístěni s mladšími spolužáky. Baccalauréa na konci Première je ústní a písemná zkouška ze znalosti francouzského jazyka. Druhá část Baccaulaureat, která se týká dalších konkrétních předmětů studovaných v průběhu roku, se koná na konci Terminale. Studenti, kteří mluví plynně francouzsky se mohou zúčastnit francouzské části Baccaulaureat nebo všech zkoušek. Doklad o školní docházce obdržíte na základě své pravidelné účasti ve škole, plnění prácí a domácích úkolů a zúčastnění se zkoušek v průběhu roku. Na konci každého čtvrtletí také obdržíte vysvědčení. Neexistují obecné mezinárodní dohody o uznávání studia, proto se může stát, že vaše střední škola vám rok studia ve Francii neuzná, přestože jej řádně dokončíte. Vřele doporučujeme prodiskutovat toto téma s odpovědným zástupcem vaší školy ještě předtím, než odjedete do zahraničí.


Jazyk:

francouzština

Měna:

euro (EUR)

Rozloha:

551 602 km²

Počet obyvatel:

60 180 529 obyvatel

FRANCIE: Dominika, tříměsíční program

Francouzský akcent se v Čechách nenaučíte, ale ještě důležitější je, když se nauč&i...

otevřít >