Otevřete svou školu světu...

Činnost AFS jako vzdělávací organizace profilující se v oblasti mezikulturního vzdělávání je úzce propojena s činností škol. Každoročně AFS spolupracuje s více než 70 gymnázii a středními školami po celé České republice. Díky partnerským kancelářím na všech kontinentech disponuje AFS jedinečným zdrojem mezikulturní i jazykové rozmanitosti, kterou tak přináší právě do středních škol.

Způsob spolupráce

Školy mají díky AFS jedinečnou možnost přijmout do svých lavic po dobu tří, pěti nebo deseti měsíců zahraničního středoškoláka, který se společně se svou českou třídou účastní každodenní výuky a v přímém kontaktu zprostředkovává informace o jiné kultuře, zvyklostech i jazyku země, ze které pochází. Stejně tak si školy mohou zdarma zažádat o workshop na téma Mezikulturní vzdělávání, besedu se zahraničním studentem a nebo se zapojit do mnoha dalších zahraničních projektů.

Zapojte i Vaši školu

Možností jak realizovat mezikulturní vzdělávání je mnoho...

                            Informace pro ředitele Informace pro učitele             


Přínosy spolupráce

Cílem programů, do kterých se školy zapojují, je pomáhat rozvíjet nejen mezikulturní porozumění a učení, ale i komunikační, sociální a jazykové schopnosti. Ať už se studenti budou učit během interakcí s příslušníkem jiné kultury nebo sami vycestují do zahraničí, bude jejich zkušenost autentická a jedinečná. Učitelé mohou zapojit zahraničního studenta ve třídě jako zdroj nových informací i rodilého mluvčího. Školy mohou navázat zahraniční partnerství a rozvíjet u svých žáků schopnosti a dovednosti nezbytné pro další studium i pro úspěšný vstup na trh práce.

Děkujeme...

Vážíme si všech škol, které s námi spolupracují a využívají příležitostí k mezikulturnímu učení během výuky. Jste našimi důležitými partnery a nepostradatelnou součástí programů AFS.