EFIL Volunteer Summer Summit Venice 30/7 - 4/8 2016 - Setkání dobrovolníků v Benátkách

Na přelomu července a srpna jsme díky podpoře AFS Mezikulturní programy strávily nabitých
pět dní na dobrovolnickém setkání v Benátkách. Na ostrov San Servolo, jen 10 minut cesty
vodním autobusem ze samotného centra Benátek, náměstí San Marco, dorazilo téměř 300
účastníků z celého světa a čekal nás tam program od rána do noci.
Slavnostní zahájení nastartovalo seznamování s dorazivším světem, my učitelky jsme musely
složit poklonu organizátorům, kteří dokázali vyvolat nadšení davu a hladce provést tak
velikánskou skupinu několika seznamovacími technikami i s přesunem na úvodní koncert v
podání studentů benátské hudební školy, kdy se nad hudebníky tyčila věž kostela do temně
modré noci. Tóny skladeb, které Vivaldi komponoval právě v Benátkách nechaly doznívat
krásná úvodní slova Roberta Rufina.
Po úvodním večeru čas jen letěl, střídaly se zajímavé přednášky s objevnými semináři a i na
reflexi bylo myšleno, setkávali jsme se v malých skupinkách, ale nevím tedy, proč právě naše
skupina dostala název Lenochodi :-)
Co se seminářů týče, já osobně jsem byla nadšená z Kevinova “Everyday Racism”, což byly 3
hodinky dokonale zvládnuté organizačně, donesla jsem si silný osobní zážitek a rozhodně
některé aktivity vyzkouším se svými studenty. Popův Seminář “Migration - Are you one of them
(us)”? byl taky výborný a bylo rozhodně zajímavé sledovat, jak mladí lidé z různých zemí světa
reagují různě na simulaci situace žádání o azyl.
Během volných chvilek na jídlo či kávu jsme potkávaly nové lidi, opravdu ze všech koutů světa.
Nebyl čas se seznámit se všemi, ale nových přátel máme spoustu a kromě zajímavých
myšlenek jsme si odvezly mimo jiné osvobozující nadhled, naše osobní a národní starosti se při
konfrontaci s pohledy odjinud zmenšily, jako ostatně je i naše země malinká.
Na samotné Benátky jsme se snažily také najít nějaký čas a návštěva divadla La Fenice a
následné krásné bloudění přilehlými uličkami se rozhodně vydařila.
Děkujeme za krásný zážitek!

Ida Vohryzková + Jana Kousalová a Barbora Traburová (zprava)