Kulturní soustředění jsou za námi

Během října proběhla postupně tři soustředění pro hoštěné zahraniční studenty v České republice, kteří tak měli možnost společně s našimi dobrovolníky reflektovat svoji dosavadní mezikulturní zkušenost. Studenti, kteří byli rozděleni geograficky na Moravu, severní Čechy a Prahu a okolí, si společně uvědomili svoji cestu v adaptačním procesu, viděli, jak jsou na tom ostatní se znalostí českého jazyka a sdíleli svoje první postřehy ze života v ČR.

V neděli měly možnost setkat se hostitelské rodiny studentů a zúčastnit se dopoledního programu, který jim přiblížil formou simulace, jaké pocity mohou studenti zažívat v mezikulturní komunikaci.