AFS je spolehlivá organizace

AFS Mezikulturní programy, o.p.s. je držitelem označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

Značku spolehlivosti uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) na základě rozhodnutí rady složené z nezávislých odborníků.

Značka poskytuje informace o tom, že její držitel hospodaří se svěřenými prostředky transparentně a adekvátně je využívá na plnění svých veřejně prospěšných činností a služeb.