Naše poslání

AFS je celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická organizace, která nabízí příležitost v oblasti mezikulturního vzdělávání pro všechny věkové kategorie s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a stále více propojeném světě.

Čísla a fakta

AFS vznikla na začátku 20. století jako dobrovolnická organizace. Rozšířila se do více než 110 zemí a v současnosti sdružuje přes 43.000 spolupracovníků a dobrovolníků. Od svého vzniku tak ovlivnila životy miliónů studentů, dobrovolníků a rodin.   

59 partnerských organizací

1.000+ zaměstnanců

   

13.000+ účastníků ročně

450.000+ absolventů

   

43.000+ zapojených dobrovolníkůKvalita, jakou přinášíme

Vzdělávací princip AFS je založený na kombinaci zkušenostního učení a erudované podpory prováděné našimi spolupracovníky. Naše síť vznikla na myšlence dobrovolnictví a práce dobrovolníků je i dnes významná hnací síla.

Účast v našich programech - ať už v roli studenta, dobrovolníka či jako hostitelské rodiny - vás vybaví zkušenostmi a hodnotami, ze kterých budete čerpat po celý život...