Mezikulturní vzdělávání trochu jinak

Zapojení či realizace vlastních projektů je neodmyslitelnou součástí organizace. Kromě kmenových programů AFS aktivně vyhledává příležitosti a zapojuje se do projektů za účelem podpory a rozvoje mezikulturní vzdělávání mezi dobrovolníky i širokou veřejností.

Díky časté podpoře Evropského sociálního fondu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Domu zahraniční spolupráce a dalších se nám každoročně daří realizovat řadu projektů, workshopů, seminářů a besed. Cílem všech takových akcí je šířit stále aktuální poslání společnosti AFS.