< 
 • Content Image

  A. Piatt Andrew, zakladatel a první předseda AFS s asistentem Stephenem Galattim na štábu AFS – Paříž, Francie, 1917. Foto H. C Ellis.

  Veškeré materiály v této prezentaci, byly použity se svolením Archives of the American Field Service a AFS Intercultural Programs, není-li uvedeno jinak. V některých případech držitelé © nejsou známi. Pro případnou pomoc s jejich identifikací nás kontaktujte.

  100 let AFS

  Organizace AFS Intercultural Programs započala svou existenci bezprostředně po vypuknutí I. světové války, kdy dobrovolníci z řad Američanů zformovali American Ambulance Field Service – sdružení řidičů polních ambulancí ve Francii.

  Cílem této chronologické prezentace je podat stručné svědectví o výjimečné obětavosti a statečnosti řidičů ambulancí AFS pod vedením A. Piatt Andrewa následně pak v čele se Stephenem Galattim. Impozantní je přerod AFS z organizace poskytující humanitární pomoc v čase války v průkopnickou dobrovolnickou organizaci pro mezikulturní vzdělávání s ušlechtilým posláním: podporováním vzájemného porozumění mezi rozdílnými kulturami napomáhat k utváření mírumilovnějšího světa.

 • Content Image

  Pohlednice zobrazující American Ambulance Hospital v Lycée Pasteur v Neuilly-Sur-Seine, Francie.

  1914

  American Ambulance Hospital

  Po vypuknutí I. světové války personál American Hospital of Paris, sídlící v Lycée Pasteur v Neuilly-sur-Seine, přeměnil toto zařízení na vojenskou válečnou nemocnici typu záchranné služby s cílem umožnit příjem co největšího množství pacientů. Původně civilní zdravotnické zařízení se tak na čas války proměnilo na centrum péče o raněné vojáky, transportované z fronty. A. Piatt Andrew, do té doby ředitel United States Mint a profesor ekonomie na Harvardově univerzitě, v prosinci 1914 odjel do Francie, aby pracoval pro American Ambulance Hospital jako dobrovolník.

 • Trailer z propagačního filmu Our Friend France Náš přítel Francie, ukazující práci francouzských nosičů raněných, dopravujících raněné k příjmu do American Ambulance Field Service na záchranářských dvoukolácích. 1917.

  1915

  American Ambulance Field Service

  A. Piattt Andrew dobrovolně sloužil pro American Ambulance Hospital jako řidič ambulance v lednu 1915. Do jeho příjezdu záchranáři převáželi pacienty převážně z pařížských nádraží do různých nemocnic na periferii města. V březnu toho roku byl Andrew jmenován předsedou transportního výboru nemocnice a hned v dubnu se mu podařilo s představiteli francouzské armády dojednat zřízení záchranných pracovišť nemocnice co nejblíže bojové linii fronty. Tato záchranná pracoviště pak vstoupila do povědomí jako "American Ambulance Field Service".

 • Content Image

  Američtí řidiči ambulancí, dobrovolníci, na ústředí AAFS v Paříži. Jaro 1917. Foto O. King.

  1916

  21 rue Raynouard

  Jak z politických tak z praktických důvodů se A. P. Andrew posléze distancoval od American Ambulance Hospital a zformoval na nemocnici nezávislou American Ambulance Field Service (AAFS), která pak v červnu 1916 dostala od komtesy Villestreux a od členů rodiny Hottingeur pětiakrový pozemek včetně nemovitosti v samém centru Paříže, na 21 rue Raynouard, k bezplatnému užívání pro potřeby ústředí AAFS až do konce války. Nové ústředí díky tomu poté disponovalo i zahradami ve francouzském stylu se vzrostlými kaštany, hlavně ovšem získalo potřebné kancelářské, stravovací i společenské prostory a kapacity pro nezbytné hospitalizace, včetně možnosti parkování záchranářských vozidel.

 • Content Image

  Náborový leták ke službě v jednotkách American Field Service Réserve Mallet. 1917.

  1917

  AFS Réserve Mallet

  AFS Réserve Mallet byl společně sdílený název pro speciální kamionový útvar, zajišťující přepravu zdrojů a zásob pro francouzské jednotky během I. světové války. Dobrovolníci pro tento útvar byli získáváni náborem počínaje dubnem 1917 – měsícem v němž Spojené státy oficiálně vstoupily do války. Krátce po formálním založení tohoto útvaru, a částečně právě kvůli tomu, útvar byl přejmenován z "American Ambulance Field Service" na "American Field Service" (Americká polní služba). Následně, do konce roku 1917, ambulance i kamiony American Field Service (AFS) byly kompletně začleněny do struktur ozbrojených sil Spojených států.

 • Content Image

  První setkání členů AFS Association na výroční večeři v hotelu Pennsylvania v New York City. 8. květen 1920.

  1920

  AFS Association

  AFS jako sdružení bylo založeno v květnu 1920 s cílem koordinovat a znovu zapojit dřívější členy American Field Service, zároveň s tím zrealizovat postgraduální program AFS Fellowship, zahájený v roce 1919, jehož cílovou skupinou byly francouzské univerzity. Program byl zaměřen na rozvoj přátelských vztahů a vazeb mezi Spojenými státy a Francií a do ukončení v roce 1952 sponzoroval celkem 222 postgraduálních stipendií pro francouzské a americké studenty.

 • Content Image

  Náborový plakát American Field Service. 1940.

  1939

  Začíná II. světová válka

  Znovu se AFS aktivovalo krátce po začátku II. světové války v roce 1939 z iniciativy a pod následným vedením Stephena Galattiho, který převzal řízení organizace po smrti zakladatele A. Piatt Andrewa v roce 1936. První skupina Američanů vyplula z New Yorku 23. března 1940 a připojila se k americkým dobrovolníkům, kteří již v Evropě působili. Po německé invazi do Francie a ustavení vichistického režimu v červnu 1940 AFS své aktivity ve Francii pozastavilo.

 • Content Image

  Řidiči ambulancí AFS dopravují pacienty z bitvy o Monte Cassino (jedné z nejdelších a nejtěžších bitev celé války) do polské stanice maskované za pozicemi britské 8. armády. Foto George Holton.

  1941-1944

  AFS společně s armádami Británie a Francie

  V roce 1941 se AFS oficiálně přičlenilo k britským vojenským a francouzským odbojovým silám (Forces Françaises Libres, později zvané Forces Françaises Combattantes nebo-li FFC). V následujících letech válečného konfliktu pak dobrovolní řidiči AFS sloužili spolu s oddíly Francie, Británie, Polska, Austrálie, Nového Zélandu, Indie a Jižní Afriky na Blízkém východě, v severní Africe, Itálii, Německu, Indii a Barmě, v závěru války pak opět ve Francii s První francouzskou armádou.

 • Filmový záznam evakuace koncentračního tábora Bergen-Belsen, pořízený řidičem AFS Charlesem Hortonem. 1945.

  1945

  II. světová válka končí

  Britskými silami byl dne 15. dubna 1945 osvobozen koncentrační tábor Bergen-Belsen. Na osvobození a záchraně vezňů se významně podílel i kontingent řidičů ambulancí AFS, kteří opět jako dobrovolníci pomáhali s dopravou a distribucí jídla, zdravotnického materiálu a vybavení a s evakuací 11 tisíc osob do evakuačních táborů zřízených v okolí. Do definitivního skončení války a do konce bezprostředních válečných útrap přemístilo 2 196 řidičů AFS více než 700 000 raněných.

 • Content Image

  Účastníci programu AFS Jean Paly (Francie), Kees de Kujper (Nizozemsko) a Šárka Šrámková (Československo) studují trasu jejich velké autobusové cesty napříč Spojenými státy. Tito studenti byli členy první skupiny poválečných účastníků programů AFS, rekrutujících se z Francie, Československa, Nizozemí, Norska, Anglie, Řecka, Nového Zélandu, Estonska, Maďarska a Syrie. 19. červenec 1948.

  1946-1947

  Výměnné programy AFS pro středoškoláky

  V roce 1946 prezident AFS Stephen Galatti a řidiči AFS z obou světových válek otevřeli výměnný program pro středoškolské studenty s cílem podpořit a udržet mezinárodní přátelství a porozumění v době poválečné. Již v roce 1947 přicestovala do Spojených států první skupina poválečných účastníků stipendijního programu AFS. V létě následujícího roku se 29 těchto účastníků vydalo na 24denní a 5 500 mil dlouhé autobusové putování, během něhož projeli 22 států napříč celými Spojenými státy. Cílem bylo probudit zájem americké veřejnosti, zainteresovat ji na poskytování stipendií a zapojit jí do budoucích programů AFS.

 • Content Image

  Účastnice programu Americans Abroad Kattharine Lowry v Japonsku se svojí hostitelskou rodinou při večeři sukiyaki (japonské "fondue"). 1957.

  1950-1957

  Američané v zahraničí

  V roce 1950 byl zásluhou absolventů programu AFS, kteří po návratu pomáhali ve svých zemích rozvíjet nové programy, spuštěn letní program Americans Abroad (AA). Prvních devět studentů ze Spojených států prožilo několik měsíců v rodinách ve Francii, která v té době měla největší počet absolventů programu AFS. V následujícím roce 1951 se AA letní program rozšířil do sedmi evropských zemí. V roce 1957 se nabídka nově otevřených několikaměsíčních programů s docházkou na zahraniční střední školu rozšířila do dalších zemí.

 • Content Image

  Prezident Spojených států John F. Kennedy hovoří k AFS účastníkům v růžové zahradě (White House Rose Garden) Bílého domu ve Washingtonu, D. C., červenec 1963.

  1960-1969

  Podpora mírovějšího světa

  AFS programy se rozvíjely i v průběhu dekády 60. let. V roce 1961, resp. do roku 1964 10000 účastníků zapsalo na AFS zimní program (pro studenty přijíždějící do USA) a na Program pro americké studenty v zahraničí. Před svým odjezdem na konci pobytu se studenti zimního programu v 60. letech měli možnost osobně setkat s prezidentem Spojených státu amerických ve Washingtonu, D. C.. Prezident opakovaně vyzdvihl organizaci a její přínos pro diplomacii Spojených států a se stejným důrazem ocenil klíčové postavení AFS účastníků v procesu tvorby a podpory míru ve světě.

 • Content Image

  Jihoafrický účastník programu AFS na trhu v Bolivii. 1985.

  1970-1988

  Internacionalizace a programová různorodost

  V roce 1970 byli do představenstva AFS poprvé zvoleni noví členové, kteří nebyli občany Spojených států. O rok později se program AFS stal programem multinárodním: poprvé umožnil dvoustranné studentské výměny i s jinými zeměmi než jen se Spojenými státy. Zároveň s tím rostla i různorodost typů programů AFS: přibyly projekty komunitních prací a učitelských výměn. Na pracovním setkání odborníků, konaném v roce 1984 poblíž Montrealu a nazvaném Montreal Workshop, AFS formálně pojmenovalo své programy jako vzdělávací, artikulovalo jejich vzdělávací aspekty a v oficiálním dokumentu Educational Goals zřetelně formulovalo vzdělávací cíle organizace.

 • Content Image

  Účastníci Světového kongresu AFS v San Jose, Kostarika, zastupující 54 partnerských národních organizací AFS. 1999.

  1989-1990

  Deklarace partnerství

  V roce 1989 se čtyři národní organizace AFS (Austrálie, Dánsko, Itálie a Švýcarsko) transformovaly na samostatné právnické osoby ve svých zemích, formálně nezávislé na ústředí AFS ve Spojených státech, a staly se tak prvními samostatnými partnery v nově formovaném mezinárodním systému AFS. V roce 1990 pak nové Mezinárodní představenstvo (AFS International Board) schválilo tzv. "Articles of Partnership" (stanovy partnerství), na jejichž základě je každý jednotlivý partner (národní organizace AFS) do systému zapojen a vázán smlouvou s AFS International. Do roku 1993 byla transformace na partnerskou strukturu oficiálně dokončena ve všech národních organizacích včetně Spojených států.

 • Content Image

  Čtyři ze sedmi zakládajících členů nadace AFS Foundation (zleva): Werner Rechsteiner, Chris Little, Jürgen Blankenburg a Marianne Meyer. 13. červenec, 2004. Poskytla AFS Foundation.

  2004

  Nadace AFS

  Nadace AFS byla založena 13. července 2004 v Curychu ve Švýcarsku. Nadace dbá na uchování veškerého dědictví AFS a je držitelem jména a loga AFS. Jeden z řidičů AFS ve II. světové válce a doživotní člen mezinárodního představenstva AFS, Ward Chamberlin Jr., připomněl, že na den založení nadace připadlo také čtyřicáté výročí úmrtí zakladatele poválečného programu studentských výměn Stephena Galattiho. Ward i další zakladatelé symbolicky věnovali nadaci památce Stephena Galattiho a jeho "boji za světový mír, kterému zasvětil celý svůj život".

 • Content Image

  Každoročně vysílá AFS přes 12 000 mladých mužů a žen na mezikulturní výměny mezi více než 100 zemí s podporou více než 43 000 dobrovolníků celého světa.

  2014-2015

  Sté výročí AFS

  V současnosti je AFS jednou z největších dobrovolnických organizací svého druhu na světě. V roce svého stého výročí dosáhne počet absolventů programů AFS čísla 450 000. Organizace bude i nadále poskytovat příležitosti ke kvalitnímu zkušenostnímu mezikulturnímu vzdělávání studentům, rodinám i dobrovolníkům. Propojením mezi naší filozofií - učit se žít pospolu - a pojmenováním globálních problému 21. století se AFS hlásí ke svému podílu na budování otevřené globální komunity občanů odhodlaných stavět mosty mezi rozdílnými kulturami.

>