Z historie AFS

Kořeny AFS sahají až do doby, kdy krátce po vypuknutí I. světové války vznikla skupina organizovaných dobrovolníků, řidičů polních sanitek. Pod vedením generálního inspektora A. Piatt Andrewa založila „American Field Service“, později známé jako AFS. Na bitevních polích ve Francii pomáhalo celkem 2.500 dobrovolníků, kteří zajišťovali dodávky nezbytných surovin a starali se o více než 500.000 obětí.

Díky Stephanu Gallattimu, jednomu z řidičů, bylo fungování polní ambulance znovu obnoveno na počátku II. světové války. Do konce válečného konfliktu sloužilo ve Francii, v Severní Africe, na Středním východě, v Itálii, Indii a Barmě celkem 2.196 dobrovolníků, kteří se ošetřili více než 700.000 zraněných na obou stranách bitevních polí.

Bezprostředně po skončení války se řidiči sanitek AFS rozhodli obnovit a systematicky podporovat mezinárodní studentské výměny v duchu výroku Stephana Gallatiho: "Musíme se v budoucnu vzájemně lépe poznat, má-li to být budoucnost, jakou si přejeme". Pod jeho vedením se uskutečnil historicky první středoškolský výměnný program, který měl zachovat a posílit základní myšlenku AFS – mezinárodní porozumění a přátelství.


Více než 100 let jedinečných zkušeností...

AFS čerpá ze své bohaté historie, během které ovlivnila životy miliony lidí.

                     100 let historie AFS Mezinárodní archív             


AFS dnes

Díky stipendijní podpoře přijeli již v roce 1947 první středoškoláci do USA. Od roku 1971 se do programů AFS začalo zapojovat stále více států, umožnily tak studentům vycestovat do různých zemí světa, a významně tím přispěly k rozvoj dnešní celosvětové vzdělávací organizace. Počet aktivně zapojených zemí průběžně narůstá v důsledku rozmanitosti nabízených programů, vedle středoškolských programů nabízí AFS dobrovolnické a veřejně prospěšné projekty či výměnné pobyty pro učitele.

Dnes je AFS globální komunitou s více než 50 partnerskými organizacemi podporujícími mezikulturní vzdělávání prostřednictvím svých programů.