Nejste na to sami... jste s AFS!

AFS funguje na široké dobrovolnické základně na území celé České republiky. AFS dobrovolníci, krom jiného, poskytují hostitelským rodinám i studentům podporu v průběhu celého školního roku.

Nejistota & těžké rozhodnutí

Pocit nejistoty před rozhodnutím přijmout nového člena rodiny může prožívat před počátkem hoštění mnohá z hostitelských rodin. Potvrzují to i slova bývalé hostitelské rodiny před příjezdem studenta do Česka: „Prožíváme nyní něco jako devítiměsíční těhotenství, směsice nervozity a těšení se, nevíme, co nás čeká, bude to všechno nové.“

Právě z tohoto důvodu má každá hostitelská rodina k dispozici svou tzv. kontaktní osobu z řad AFS dobrovolníků, většinou bývalých hostitelských rodičů, kteří mají s hoštěním studentů zkušenosti a kteří pochází ze stejného kraje jako hostitelská rodina. Kontaktní osoba je „průvodce“ během AFS programu, je možné se na ni kdykoli obrátit, při vyřizování různých záležitostí, vytipování či doporučení koníčků pro studenta, řešení komunikačních nesnází apod.

Zodpovědnost za studenta 

Za studenta jsou po celou dobu programu zodpovědní jeho vlastní rodiče. Hostitelská rodina by měla vnímat a cítit potřebu začlenit studenta do rodiny tak, aby byli schopni společně přirozeně fungovat. Zapojení studenta, včetně dodržování běžných pravidel hostitelské rodiny např. příchody domů, účast na rodinných aktivitách apod., je předpokladem k tomu, že se student brzy stane členem nové rodiny.

Oproti tomu by hostitelská rodina měla navštěvovat třídní schůzky ve škole, zajímat se o prospěch studenta a jeho zdokonalování v českém jazyce atp.

Náklady & kapesné

Hostitelská rodina poskytuje studentovi zázemí, tedy ubytování a stravu včetně obědů ve škole. Vše ostatní je otázkou dohody mezi studentem a hostitelskou rodinou. Kapesné na osobní výdaje, jako je výlet se školou, koníčky, oblečení apod., dostávají studenti od svých vlastních rodičů.

AFS hradí studentům cestu do školy, učebnice a učební pomůcky, povinná AFS soustředění v průběhu programu a cestovné s tím spojené.

Škola & školní docházka

Střední školu pro studenta zajistí národní kancelář AFS. Rodina může samozřejmě doporučit školu / gymnázium v místě jejího bydliště, my však školu oslovíme a vyjednáme přijetí studenta. Pokud by škola nemohla studenta přijmout, vždy se snažíme najít jinou, rodině dostupnou školu v blízkosti jejího bydliště.

Zdravotní pojištění

AFS všem svým studentům sjednává mezinárodní zdravotní pojištění platné po celém světě, kromě domovské země studenta.

Nepřetržitá pomoc & podpora

V průběhu celého programu je možné se kdykoliv obrátit na národní kancelář AFS. Pro řešení nenadálých až krizových situací je zřízena pohotovostní linka.