1. Kdo se může zapojit do hostitelského programu?

Jakákoliv bezúhonná rodina na území České republiky, jejíž členové doma mluví česky. Rodina může žít ve městě či na venkově, místo bydliště nerozhoduje. Důležitá je otevřenost přijmout do své rodiny nového člena.

AFS vnímá jako zásadní chuť se zapojit, schopnost nadchnout se a přijímat nové zážitky a zkušenosti jako obohacení. Proto spolupracuje se všemi typy rodin nejen s v naší kultuře klasickým modelem rodiny. Nerozhoduje, zda má rodina děti či ne, jakého věku děti jsou, či zda jsou v rodině oba rodiče, anebo pouze jeden z rodičů.

2. Dostávají hostitelské rodiny zaplaceno? Příspěvek na jídlo?

Ne, hostitelské rodiny nejsou placené. Hostitelská rodina otevírá svůj domov zahraničnímu studentovi bez nároku na odměnu. Cílem je, aby se student stal členem rodiny. AFS na základě svých mnohaletých zkušeností věří, že dobrovolné a nezištné rozhodnutí je předpokladem ke zdárnému zvládnutí a naplnění programu.

3. Co by měla hostitelská rodina splňovat?

Hostitelská rodina poskytuje studentovi zázemí své rodiny, tedy ubytování a stravu včetně obědů ve škole. Vše ostatní je otázkou dohody mezi rodinou a studentem.

Student se stává členem své hostitelské rodiny se všemi „právy“ i povinnostmi stejnými, jako mají ostatní členové rodiny.

4. Kdo jsou AFS studenti?

AFS zahraniční studenti přijíždějí do Česka z téměř všech kontinentů. Momentálně spolupracujeme s AFS partnerskými organizacemi ve více než 30ti zemích světa. Počet studentů, kteří se vydají do České republiky, se rok od roku zvyšuje. V domovských zemích studují většinou na gymnáziích.

Většina studentů přijíždí na dobu jednoho školního roku (10 měsíců), několik studentů na semestr (5 měsíců) či trimestr (3 měsíce).

5. Jakým způsobem se mají studenti zapojit do života své hostitelské rodiny?

Účelem AFS programu je, aby student co nejvíce poznal a integroval se do nového prostředí, tedy i do života své hostitelské rodiny. Postupem času by se student měl naučit, jak jeho nová rodina funguje, měl by se účastnit rodinných aktivit, zapojit se do domácích prací, naučit se jazyk, aby lépe pochopil mentalitu a kulturu svého nového prostředí.

6. Mluví studenti anglicky?

Ano, většina studentů k nám přijíždí s více či méně základní znalostí angličtiny. Během svého roku v Česku by se však měli naučit hlavně česky.

7. Opravdu se studenti naučí během jednoho školního roku česky?

Ano, opravdu je to možné. Někteří studenti na konci školního roku dokonce skládají státní zkoušku z češtiny.